Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleier


Vi har behov for å styrke vår avdeling og søker derfor engasjerte sykepleiere med interesse for gastro- og nyremedisin.

Vi har ledig 3x100 % faste stillinger fra 06.01.2020

 Døgnområde 9 består av 3 tun med 9 senger hver og er en spennende avdeling med høy aktivitet. På de 2 tun som er knyttet til gastromedisin behandler vi pasienter med akutte gastromedisinske diagnoser og utredninger. På nyretunet har vi ansvar for pasienter med nyresykdommer, nyretransplanterte og dialysepasienter. Vi har et godt arbeidsmiljø med mye humor og latter. Vi jobber innfor 2 spennende fagområder og har stor fokus på faglig utvikling. 3-delt selvpåvirket turnus med arbeid  hver 3. helg. 

Intervjuer vil bli gjennomført fortløpende i sykehusets lokaler.

Stillingene lyses ut som 100 % stillinger hvorav 75 % på sengepost og 25 %  i bemanningsavdelingen. Opplys i søknaden hvilken stillingsprosent du ønsker.


I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

 

Arbeidsoppgaver
 • Sykepleieoppgaver knyttet til pasienter med sykdommer innenfor fagområdet
 • Bruk av elektroniske meldinger for samhandling med kommunen
 • Være med på forbedringsarbeid og prosessforbedring i avdelingen
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Faglig engasjement og interesse for gastro- og nyremedisin
 • Må inneha gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • Gode datakunnskaper innen dokumentasjon, bruk av elektronisk kurve og elektronisk tavle er en fordel
Personlige egenskaper
 • Selvstendig, men samtidig en lagspiller som viser glede, initiavtiv og engasjement i arbeidet
 • Trives i et aktivt arbeidsmiljø
 • Ansvarsbevist og strukturert
 • Bidra til å ivareta vårt gode arbeidsmiljø
 • Engasjement og personlig egenhet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • 3 uker opplæring
 • Gjeldende turnus er for tiden arbeid hver 3. helg
 • Økonomisk kompensasjon på kr 20 000 i året for å arbeide 4 ekstra helger per år
 • Undervisningsdag i turnus hver 6. uke
 • Opplæring og sertifisering til blodprøvetaking
 • En selvstendig, fleksibel, utfordrende og spennede jobb
 • Et faglig og godt arbeidsmiljø
 • Blide og positive medarbeidere
 • Tverfaglig samarbeid
 • Gode arbeidsrutiner med fokus på pasientsikkerhet
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 
Prøv en stillingsannonse på karriere.no
 • 70.000+ unike brukere/mnd
 • Over 70.000 CVer registrert
 • Motta alle søknader ett sted
 • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
 • Annonsering i sosiale medier