Detaljer


Sykepleier

Har du lyst til å bli vår nye kollega?

Vi er post 1 ved Avdeling for kompleks epilepsi i Sandvika. Det er en sengepost med 29 pasienter i alderen 18 år og oppover som tar imot pasienter fra hele landet. Pasientene kommer inn for medisinsk vurdering, tverrfaglig utredning, diagnoseavklaringer og utredning for epilepsikirurgi.

Vi ønsker oss en kollega som er engasjert, har stå på vilje og er i godt humør. Vår nye kollega må ha et ønske om å utvikle seg faglig og sette pasienten i fokus. Stillingen er på 100% med arbeid hver 3. helg.

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver
 • Utfordrende og spennende stilling hvor man går inn i et tverrfaglig behandlings-/utredningsteamet rundt pasienten
 • Observasjon av anfall, hjelp til mestring av sykdoms-/tilleggsproblematikk
 • Administrering av medikamenter, gjennomføring av undersøkelser, undervisning og informasjon til pasienter/pårørende
 • Den pedagogiske funksjonen er et vesentlig område for sykepleier på post 1
Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier
 • Må ha erfaring innenfor enten nevrokirurgi, nevrologi eller epilepsi
 • Erfaring fra arbeid med kronisk syke er en fordel
Personlige egenskaper
 • Fleksibilitet
 • Faglig bevissthet
 • Engasjert og inspirert av utfordringer
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Må kunne beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig
Vi tilbyr
 • Et sterkt og godt faglig miljø, mange sykepleiere med spesialisert utdanning og kunnskap
 • Godt læringsmiljø
 • Epilepsi er et spennende og utfordrende område i nevrologien
 • Spesialisert utredning med landsfunksjon gir mange oppgaver i forhold til undervisning og kunnskapsformidling og samarbeid med fagpersoner lokalt i pasientens hjemkommune
 • Grundig opplæring av nyansatte - vi har et eget kompetanseprogram
 • Studiedager avsatt i turnus 
 • Års turnus med turnusarbeid (ikke nattevakter) med jobb hver 3. helg
 • Vi holder stengt i jul/påske samt 4 uker på sommeren