Detaljer


Sykepleier

Vi er en ortopedisk sengepost med 26 senger for ortopedi. I tillegg har vi 2 senger for Øre-Nese-Hals pasienter og 1 seng for øyepasienter. Turnusen lages med ønskeplan. Den har rundturnus for alle med arbeid hver 3. helg og nattevakter i alle stillinger. Fast ansatte har mulighet for å ønske 12 timers vakter på helg. Det er da med arbeid hver 5. helg.
Avdelingen har følgende stilling ledig: 2 x 75 % fast stilling. Ledig f.o.m. 23.12.2019.

Ved eventuelle interne opprykk vil det kunne bli ledige vikariater i diverse stillingsstørrelser. Merk søknaden om disse er aktuelle 

Arbeidsoppgaver
 • Ordinære sykepleieoppgaver i sengepost til alle våre pasientgrupper.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Erfaring fra ortopedi og eventuelt ØNH og ØYE
Personlige egenskaper
 • Ansvarsbevisst
 • Strukturert
 • Vilje til å utvikle sykepleiefaget rettet mot våre pasientgrupper
 • Er blid, positiv og løsningsorientert
 • Tydelig på tilbakemeldinger
 • Ha fokus på å jobbe etter Sykehuset Innlandet og sengepostens visjoner og mål knyttet til verdier og holdninger.
 • God evne/vilje til studentveiledning.
 • Fokus på teamarbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Et aktivt faglig miljø med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Vi jobber for et godt og positivt arbeidsmiljø
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette