Detaljer


Sykepleier

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Elverum- Hamar har et opptaksområde på 101.000 voksne og betjener 9 kommuner i midtfylket av Hedmark. Avdelingen har ca 211 årsverk. DPS Elverum-Hamar har allmennpsykiatriske poliklinikker i Hamar og Elverum. DPS E-H har også Psykosepoliklinikk , Ambulant akuttenhet, TSB-poliklinikk samt kontorenhet. Videre har avdelingen døgnbehandling ved enhet for akutt, enhet for allmennpsykiatri og enhet for psykosebehandling.

Enhet for døgnbehandling  på DPS Elverum-Hamar er en åpen post med 12 sengeplasser. Vi dekker ni kommuner i midt-Hedmark. Enheten har ca. 30 årsverk. Vi er tverrfaglig sammensatt med høyt kompetent miljøpersonale som har fokus på kognitiv miljøterapi.

Denne enheten ligger i tilknytning til sykehuspsykiatri, geografisk er plassert bare noen få kilometer fra Hamar. Det tar kun 50 min med tog til Gardemoen. Hamar ligger ved Mjøsa, Norges største innsjø, og har gode turmuligheter i naturskjønne omgivelser både på sommer og vinter. I tillegg har det et rikt kultur- og idrettsmiljø.

Enheten har ledig 66 % stilling på natt, med arbeid hver 3. helg  Stillingen er ledig fra 01.01.2020

Arbeidsoppgaver
Sykepleiefaglig arbeid på natt: medikament håndtering, ansvarlig sykepleier på vakt, korte samtaler med pasienter, jobbe målrettet for god søvnhygiene.

Kvalifikasjoner
  • Gode evner til både arbeid i team og selvstendig jobbing
  • Interessert i, og evt. erfaring med kognitiv (miljø)terapi
  • Løsningsorientert, ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
Personlige egenskaper
  • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
  • Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert.
  • Fleksibilitet og med gode samarbeidsevner
  • Engasjement, kreativitet og evne til å motivere andre
  • Bidra til et godt arbeidsmiljø
Vi tilbyr
  • Trivelige og erfarne kollegaer med engasjement og bred kompetanse
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentlighetsloven § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.