Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleier

Ved åpen omsorg er det ledig:

-70 % fast stilling. Tiltredelse snarest.

-100% vikariat stilling til og med 06.01.2020. Tiltredelse snarest.

For stillingen kreves:

• Norsk autorisasjon som sykepleier

Kommunen har blant annet vedtatt følgende rekrutterings-/stabiliseringstiltak for sykepleiere:

• Ingen lønnes lavere enn minstelønn tilsvarende 10 års ansiennitet.

• Etableringstilskudd for rekruttering av nye sykepleiere på kr. 30 000,- mot 2 års binding

Stillingene inngår i den til enhver tid gjeldende turnus, hvor det er to-delt turnus med arbeid hver tredje helg.

Det vil bli lagt vekt på fleksibilitet, faglig engasjement, gode samarbeidsevner, kreativ og være positiv til nye utfordringer. Søkere som har praksis bes oppgi minst to referanser.

Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er kvalifisert. Også personer uten kunnskaper i samisk språk oppfordres til å søke. Søkerne må også beherske norsk både skriftlig og muntlig.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Flyttegodtgjøring etter egne satser.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til;

• Fagleder ved hjemmebasert omsorg, tlf.: 920 92 726

• Kommunalleder helse og omsorg, tlf. 455 02 260

Søknad med CV, to referanser og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes sendes: Kárášjoga gielda Karasjok kommune, Ansettelsesutvalget, PB 84, 9735 Kárášjohka/Karasjok eller til postmottak@karasjok.kommune.no, innen 01.02.2019.