Detaljer

 • Bedrift
  Haugesund kommune
 • Søknadsfrist
  21.10.2019
 • Sted:
  HAUGESUND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  HAUGESUND
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2146412
 • Se her for andre jobber fra Haugesund kommune

Sykepleier 100 % x 2

Vi utvider vår bemanningssentral og i den forbindelse søker vi etter 2 sykepleiere/spesial sykepleiere  i 100 % stilling.

Som ansatt i bemanningssentralen vil du få utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, og du skal være med å dekke opp langtidsfravær ved kommunens omsorgssentre. Tidsperspektivet på oppdragene kan variere fra 16 dager til 3 måneder.

Omsorgssentrene våre består av avdelinger for pasienter med behov innen aldersdemens, somatikk, aldershjem, korttid, lindrende, rehabilitering, mottak og øyeblikkelig hjelp.

Vi søker DEG som er fleksibel og som kan trives med å jobbe med ulike pasientgrupper. Som ansatt vil du få opplæring/hospitering i flere avdelinger. Det er på sikt planlagt å utvide bemanningssentralen også til andre virksomheter innen helse og omsorg.

Arbeidstiden vil inngå i en todelt turnus med arbeid for tiden tredje hver helg, men andre arbeidstids ordninger kan også avtales.

Bemanningssentralen trenger deg og din kompetanse i 100 % stilling. Ved eventuelt behov for reduksjon av stillingsstørrelse må du være forberedt på å bli flyttet til andre avdelinger.Vi søker sykepleiere med variert kompetanse og erfaring for å møte behovene hos de ulike pasientgruppene.

Arbeidsoppgaver
 • Du vil ha ansvar for utførelse og oppfølging av sykepleiefaglige prosedyrer, observasjon, sykepleierdokumentasjon, samhandling med pårørende og andre samarbeidspartnere.
 • Du har evne til å prioritere og å håndtere hektiske perioder og akutte situasjoner. Videre har du ferdigheter i å vurdere behov for sykepleie og formidle dette muntlig og skriftlig i et tverrfaglig miljø. For oss er det viktig at tilgjengelige ressurser administreres optimalt i den direkte kontakten med pasienten.
 • Veiledning av kolleger.
 • Du bidrar til kvalitetsutvikling, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
 • Som ansatt i bemanningssentralen vil din kompetanse bli nyttet på aktuelle avdelinger/enheter i tjenesteområdet der det til enhver tid er behov.
Kvalifikasjoner
 • sykepleier med gyldig norsk autorisasjon
 • gode datakunnskaper
 • norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig
 • ordinært førerkort for bil klasse B
 • tilsetting i stillingen krever godkjent politiattest i henhold til gjeldende lovverk         
Personlige egenskaper
 • har jobbstolthet for faget sykepleie
 • evne til å takle stress
 • fleksibel og endringsvillig
 • gode faglige sykepleierkunnskaper
 • fokus på kvalitet i tjenesten
 • strukturert og konstruktivgod på samarbeider
 • løsningsorientert
 • er selvstendig
 • har gode holdninger og verdier som setter pasientene i fokuspersonlig egnethet vil bli vektlagt                     
Vi tilbyr
 • 100 % stilling
 • faglig utviklende arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver
 • fokus på kurs/kompetanseutvikling
 • faste fagdager
 • IA-bedrift hvor ledere har tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud for å skape en god arbeidshverdag
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • tett oppfølging og veiledning av leder

Vi har konkurransedyktige lønnsbetingelser:

 • all arbeidserfaring etter fylte 18 år teller som ansiennitet
 • automatisk avlønning som spesialsykepleier ved oppnådd stillingskode
 • lønn i henhold til  gjeldende tariff og avtaler, etter ansiennitet og stillingskode
 • kroner 35 000 ekstra for å jobbe i bemanningssentralen
 • Startpakke for sykepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør 20 000 kroner og ytterligere 20 000 kroner dersom sykepleier fortsatt jobber i kommunen etter ett år. Utbetaling av kr 20 000 etter et år medfører bindingstid på ytterligere ett år.