Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Svakstrømsansvarlig

Offentlig forvaltning

Vi har en ledig stilling som svakstrømansvarlig på Sørlandet sykehus HF, Arendal.

Stillingen innebærer ansvar for sykehusets svakstrøm systemer, og for å drifte og vedlikeholde systemer slik som brannvarslingsanlegg, adgangskontroll anlegg,   sykesignal anlegg, nettverksansvar internt, kamera og ITV, TV-radio systemer, ur-anlegg mm,  men ikke for telefoni og datasystemer. 

 I tillegg må vedkommende bidra til anskaffelser av de nevnte systemer og  delta i prosjekter og prosjektgjennomføring. 

Stillingen inngår i ett team på 20 medarbeidere med forskjellige fagbrev som hjelper hverandre på tvers av fag.

Vi har ett veldig godt arbeidsmiljø.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

  • Kan ha forskjellig bakgrunn men en stor fordel om en har arbeidet med eller har god kjennskap til brannvarslingsanlegg eller en av de andre nevnte systemene.
  • Bør ha : Fagbrev gr. L, S, Telecom eller annet relevant fagbrev  pga lønnsmessig plassering.

Personlige egenskaper:

  • Det er viktig å kunne samarbeide godt med andre, både innad i Teknisk avdeling og mot alle enheter og avdelinger på Sykehuset.
  • Må ha ett ønske om å utvikle seg og bli kjent med systemene.
  • Må ha en god og hyggelig fremtreden og bør ha ett godt humør.

Vi tilbyr:

  • Vi tilbyr ett veldig godt arbeidsmiljø, hyggelige medarbeidere.
  • Gode muligheter for personlig utvikling, muligheter for kursing og hjelp fra kollegaer både i opplæring og ellers.
  • Gode lønn og arbeidsvilkår.