Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.11.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3278885
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Studieleder - Vika videregående skole  

Vika videregående skole åpner dørene første gang i august 2021 i Cort Adelers gate 30. Skolen skal etableres som en 5-parallell studiespesialiserende skole fra skolestart 2021, som re-lokaliseres til Myntgata når den nye skolebygningen står ferdig til skolestart 2025. 

Skolen i Myntgata vil få en fantastisk beliggenhet like ved Akershus festning i Oslo. Den nye skolen planlegges med en kapasitet for 8-900 elever, og det er flere aktører fra Oslo kommune som sammen med nytilsatt rektor er med på å utvikle skolens unike konsept og profil. En viktig intensjon er at utviklingen av kvartalet Myntgata 2 skal bidra til økt byliv og byutvikling, hvor deler av arealene vil være øremerket næring og kulturformål.

Som studieleder vil du være en aktiv bidragsyter i dette spennende utviklings- og etableringsarbeidet, samt til arbeidet med skolens visjon. Vi søker en utviklingsorientert leder som vil bidra og legge til rette for å skape en læringsarena hvor elevene, i tillegg til å få solid kunnskap og kompetanse i fagene, bli endringsagenter eller såkalte Change Makers. Det betyr at de skal bli aktive agenter i eget liv samtidig som de skal ha en positiv påvirkning på andre. Elevene skal i løpet av videregående jobbe både i dybden på fag og på tvers av fag, og de vil lære hvordan de kan bidra til innovative endringer og løsninger. 

Som studieleder vil du få en variert og spennende arbeidshverdag ved en nyopprettet skole. I oppstartsfasen må man påregne å utføre oppgaver som normalt kan ligge til andre funksjoner, og man må bidra inn i et stort spekter av oppgaver. Vi søker en leder som vil vektlegge elevaktive og utforskende undervisningsmetoder i tråd med skolens visjon, og arbeider strategisk for å realisere skolens mål. Studieleder vil være en del av skolens lederteam og rapportere til rektor. 

Arbeidsoppgaver
 • ­Pedagogiske støtteoppgaver som timeplanlegging og fagvalg  
 • Håndtere inntak og eksamen  
 • Ansvar for arbeidet med Visma InSchool, inkludert opplæring 
 • Sikre gode strukturer for bruk av digitale læringsverktøy 
 • Personalansvar for skolens ansatte i skolens elevtjenesteteam
 • Saksbehandlingsansvar for arbeidet i skolens tverrfaglige team
 • Organisering av ulike arrangementer for eksempel åpen dag
 • Saksbehandling av vedtak
 • Oppfølging av utvekslingselever
 • Ansvar for studenter i praksis
 • Undervisning i et eller flere av skolens fag må påberegnes

Ansvarsområdet og arbeidsoppgaver kan endres i tråd med skolens behov

Kvalifikasjoner
 • Undervisningskompetanse og undervisningserfaring fra videregående skole 
 • Skolelederutdanning og/eller spesialpedagogisk utdanning er ønskelig
 • Erfaring fra tilsvarende rolle i videregående skole vil vektlegges
 • Erfaring med skoleadministrative systemer, eksempelvis Visma in School
 • Svært høy digital kompetanse
 • Arbeider kunnskaps- og forskningsbasert
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil vektlegges i utvelgelsesprosessen
Personlige egenskaper
 • En synlig leder som involverer og skaper engasjement
 • Mål- og resultatorientert
 • Analytisk og arbeider strategisk for å realisere skolens mål
 • En leder som samarbeider, er lyttende og utøver tillitsbasert ledelse 
 • Ambisiøs og utviklingsorientert på skolen og elevenes vegne 
 • Elevfokusert og interessert i å lytte ut andres meninger, inkludert elevstemmen 
 • Raus og inkluderende i møte med personale, elever og foresatte 
Vi tilbyr
 • En utviklende og spennende lederstilling 
 • Mulighet til å bidra i etableringen av en framtidsrettet ny videregående skole med en attraktiv faglig profil 
 • En skolelederstilling som innebærer utstrakt samarbeid med eksterne aktører og interessenter   
 • Gode utviklingsmuligheter og en skoleeier som tilbyr møtepunkter for faglig utvikling og nettverksbygging 
 • Konkurransedyktige betingelser