Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Strategisk rådgiver - nettpublisering

Den digitale utviklingen går stadig raskere, og publikums brukervaner og forventninger til NRK endrer seg. Innhold, produkt og teknologi henger tettere sammen enn noen gang før, og skal NRK være like viktig for publikum i fremtiden, må vi tenke mer langsiktig rundt hvor og hvordan publikum møter NRKs digitale innholdstilbud. Derfor søker vi en strategisk rådgiver i Avdeling for nettpublisering.

Du skal jobbe med å videreutvikle NRKs publikumsstrategi for nett og mobil, samt bidra til kloke publiseringsstrategiske valg knyttet til produktutvikling på nrk.no. NRK skal gi publikum brukeropplevelser i verdensklasse, og alltid i tråd med allmennkringkasteroppdraget.

Stillingen vil rapportere til NRKs nettsjef, og du inngår i ledergruppa i avdeling for Nettpublisering. Dette er en rolle som vil jobbe tverrfaglig og i løpende kontakt med hele organisasjonen, men du vil samarbeide spesielt tett med produktutviklingsteamet til NRK.no, analyse, samt de ulike redaksjonene i NRK.

Oppgaver og ansvar
 • Bidra til videreutvikling av publikumsstrategien for NRK.no på nett og mobil. Sikre gode publiseringsstrategiske valg knyttet til produktutvikling
 • Samarbeide tett med produktutviklingssjef og utviklingsteamet for NRK.no i publikumsprodukter, samt redaksjonelle utviklingsledere og analyseavdelingen
 • Bidra til utvikling av digitale formater for NRK.no i tråd med prioriterte fokusområder og strategi
 • Bidra i arbeidet med å utvikle andre veier til NRKs innhold ut over primærplattformene
 • Forankre våre strategiske valg i hele NRK, dele læring og kunnskap
 • Bidra inn i nettverksarbeidet på tvers av avdelinger
 • Hjelpe med å sette gode kvalitetsmål for produktutviklingen og bidra til gode evalueringer
 • Være en aktiv pådriver for nyskapende formidling, og helhetlige publiseringsstrategier
 • Samarbeide tett med de andre i ledergruppen for å sikre felles strategiforståelse og utvikling
Dine kvalifikasjoner
 • Redaksjonell erfaring
 • Erfaring fra strategiprosesser
 • Forstår sammenhengen og avhengighetene mellom å utvikle de beste brukeropplevelsene og formidling av god journalistikk
 • Kjennskap til både kvalitative og kvantitative metoder for redaksjonell utvikling
 • Kjennskap til Google analytics og andre analyseverktøy
Dine personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Motiveres av samarbeid med andre fagdisipliner og problemløsning i samarbeid med andre
 • Trives med omgivelser i stadig endring, og ønsker stadig utvikling
 • Nysgjerrig på de nye formidlingsmulighetene som skapes gjennom teknologiutvikling
 • Brenner for god og nyskapende historiefortelling på nett
 • Evne til effektiv prioritering av ulike oppgaver i en travel hverdag

Vi tilbyr interessante og faglige utfordringer som stimulerer til kreativitet, læring og utvikling sammen med flinke kollegaer på tvers av hele organisasjonen samt gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdstilbud og konkurransedyktige betingelser.

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.