Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Stipendiat

Offentlig forvaltning

Ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo universitetssykehus (OUS) i samarbeid med OsloMet, er det en ledig 100 % PhD-stilling for 4 år f.o.m. 01.08.23. Stillingen er knyttet til prosjektet Self-managed exercise program for greater trochanteric pain syndrome: a randomized controlled trial with nested qualitative interviews, som har som mål å studere effekt av behandling for pasienter med laterale hoftesmerter. Stillingen er tilknyttet både Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (75 %), og fysioterapeututdanningen ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi, OsloMet (25 %). Forskningsprosjektet er finansiert av Fysiofondet. Vi søker deg som har bachelor i fysioterapi og relevant mastergrad, og som gjerne har klinisk erfaring med muskelskjelettpasienter.

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

Kandidaten vil være med i gjennomføringen av en randomisert kontrollert effektstudie med inklusjon av ca. 110 pasienter med laterale hoftesmerter. Studien inkluderer også kvalitative intervjuer for å undersøke pasientenes erfaringer relatert til det å leve med smerte, deltagelse i studien, samt hemmende og fremmende faktorer for aktivitet og trening. Pasientene vil rekrutteres og følges opp ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Behandlingen vil i tillegg foregå ved fysikalske institutter i primærhelsetjenesten. Kandidaten vil bli ansatt ved Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering i en 75% stilling. Kandidaten vil parallelt være tilknyttet OsloMet i en 25% stilling. Arbeidsoppgaver ved OsloMet inkluderer undervisning, veiledning og sensur på bachelorprogram i fysioterapi og/eller ved masterspesialiseringene knyttet opp til Master i helsevitenskap. Kandidaten vil inngå i et akademisk miljø med andre stipendiater, forskere og klinikere ved begge institusjoner.

Arbeidsoppgaver i prosjektet:

- Planlegge og gjennomføre en randomisert kontrollert effektstudie
- Rekruttere, screene og følge opp deltagere
- Ha tett dialog med leger, fysioterapeuter og brukerrepresentanter som er involvert i prosjektet
- Planlegge og gjennomføre kvalitative intervjuer med pasienter
- Analysere kvantitative og kvalitative data, bearbeide og presentere resultater

Tilsettingen gjelder for en periode på 4 år. Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Kandidaten vil søke opptak til PhD programmet i helsevitenskap ved OsloMet. Det er en forutsetning av kandidaten kan gjennomføre prosjektet og oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden. 

Kvalifikasjoner:

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskningsprosjektet og undervisningen. 

 •  Fullført mastergrad (120 studiepoeng) og ha norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Snittkarakter A eller B på mastergrad. Kandidater med snittkarakter C på mastergrad kan vurderes dersom annet vitenskapelig arbeid/utdanning av høy kvalitet kan dokumenteres
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til selvstendig arbeid og gjennomføring
 • Klinisk erfaring som fysioterapeut er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, p.t. kr. 501 200,- per år som startlønn
 • Et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø
 • Mulighet for faglig utvikling i et godt etablert og kompetent forsknings- og klinisk miljø
 • Gode velferdsordninger
 • Pensjonsordninger i Pensjonskasse for helseforetakene i hovedstadsområdet og Statens Pensjonskasse