Detaljer


Spesialsykepleier/sykepleier/ vernepleier

Akuttseksjon C gir helsetilbud til personer som har behov for øyeblikkelig hjelp på grunn av alvorlig psykisk lidelse. Hovedvekten av tilbudet blir lagt på utredning, diagnostisering og behandling. Det er i hovedsakelig pasienter med affektive lidelser, psykoselidelse og akutt selvmordsproblematikk som er innlagt på akuttavdeling. Seksjonen tilbyr også helsehjelp til pasienter med alvorlig grad av spiseforstyrrelse.

Vi har ledige stillinger for sykepleiere eller vernepleiere i 100 % fast stillinger, dag- og kveldsarbeid med arbeid hver 3. helg.

Arbeidsoppgaver
 • Legge til rette for, og gjennomføre miljøterapeutiske tiltak
 • Arbeide i team bestående av psykiater, psykolog, lege, sosionom, sykepleier, vernepleier, og helsefagarbeider
 • Administrere medisinsk behandling 
Kvalifikasjoner
 • Bachelor i sykepleie/vernepleie, gjerne med relevant videreutdanning
 • Faglig engasjement innen psykisk helsearbeid
 • Må mestre norsk muntlig og skriftlig godt 
Personlige egenskaper
 • Erfaring fra fagfeltet, eventuelt videreutdanning, er en fordel.
 • Samarbeid med pasienter, pårørende og med behandlingsteamet er sentralt.
 • Positiv innstilling.  
 • Du må trives i et arbeidsmiljø med store skifter og varierte arbeidsoppgaver. 
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø
 • Faglig fokus
 • Gode kolleger
 • En arbeidsplass som ønsker å satse på sine medarbeidere