Detaljer

 • Bedrift
  Helse Sør-øst RHF
 • Søknadsfrist
  14.11.2019
 • Sted:
  LØRENSKOG
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  AKERSHUS
 • Arbeidssted:
  LØRENSKOG
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2232949
 • Se her for andre jobber fra Helse Sør-øst RHF

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Spesialsykepleier/Sykepleier med fagfunksjon

BS03 er en seksjon i Avdeling for Barn og ungdom. Seksjonen har en høy faglig kvalitet på sykepleietjenesten og et godt arbeidsmiljø. Vi behandler barn med diagnoser innenfor onkologi, kardiologi og gastroenterologi, kirurgi og ortopedi. 

Vi søker nå etter en spesialsykepleier/sykepleier med fagfunksjon.  Ved ansettelse av ekstern søker vil vedkommende få kontrakt på en fast spesialsykepleier/sykepleierstilling i BS03. Fagfunksjonen vil ha en toårig kontrakt med mulighet for forlengelse. 

Stillingen som fagsykepleier innebærer arbeid hver 3. helg og turnus i sengeposten i forbindelse med ferieavvikling og høytider, uten fagsykepleierrollen vil det være en ordinær turnus som spesialsykepleier/sykepleier.  

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver/- Ansvarsområder:

 • Forbedre og sikre kvalitet i sykepleietjenesten i BUK.
 • Utvikle kompetanse, kunnskap, ferdigheter og holdninger hos medarbeidere.
 • Bidra til å implementere kunnskapsbasert praksis på alle nivå.
 • Bidra til å utvikle og bruke sykepleiekompetansen på tvers av enheter.

Rollemodell - læring og utvikling:

 • Bidra til å utvikle en lærende kultur, reflektere kritisk rundt eksisterende praksis.
 • Være en god rollemodell i klinisk arbeid og i pasient/brukermedvirkning.
 • Bidra til teamarbeid og et godt tverrfaglig samarbeid.
 • Bidra til å integrere seksjonens mål og verdier.  

Veiledning og undervisning:

 • Veilede sykepleiere, hjelpepleiere, og studenter i kliniske praksissituasjoner og i utfordrende pasientsituasjoner, ved hjelp av bedside oppfølgning.
 • Ansvar for individuell oppfølging av medarbeidere jf avdelingens kompetanseprogram. Kartlegge kompetansenivå, utarbeide, følge opp og evaluere individuelle kompetanseplaner. 
 • Ansvar for opplæring og kurs til nyansatte/ ekstravakter, jf grunnivå i kompetanseplan. 
 • Organisere og gjennomføre fagdager og undervisning internt og eksternt.
 • Veilede i bruk av sykepleiedokumentasjon, ihht lov og retningslinjer.
 • Pådriver i systematisk bruk av IKT- verktøy EQS, CMS, DIPS og Metavision.
 • Bidra til videreutvikling av prosedyrer og veiledende behandlingsplaner med bakgrunn i kunnskapsbasert praksis.
 • Bidra til undervisningsopplegg for pasienter og pårørende, også i samarbeid med lærings- og mestringssenteret.
 • Veilede kollegaer i presentasjon av faglig arbeid.  

 Fagutvikling

 • Implementere kunnskapsbasert praksis for å understøtte kvalitet i syklepleieutøvelsen.
 • Være pådriver i implementering av ny kunnskap/evidensbasert kunnskap. Sørge for at aktuell litteratur er kjent og tilgjengelig.
 • Identifisere og rapportere områder med behov for fagutvikling og forbedring.
 • Holde seg oppdatert innenfor sykepleiefaget generelt og avdelingens fagområde. Utvikle og vedlikeholde egen spisskompetanse ved pasientrettet arbeid.
 • Initiere og bidra i arbeid med sykepleiefaglig prosjekter.

Administrasjon:

 • Oversikt status og fremdrift individuelle kompetanseplaner og kompetansenivå. Rapportere kvartalsvis til leder.
 • Bidra å revidere kompetansekrav i kompetanseprogrammet.
 • Utarbeide årlig handlingsplan for kompetanseutvikling i avdelingen i samarbeid med leder.
 • Rapportere innen fagområdet på forespørsel fra leder.
 • Koordinere studentpraksis. Kontaktperson for skolene/lærerne.   
Kvalifikasjoner
 • Erfaring fra pediatri og/eller onkologi, har kompetanse på administrering av cytostatika, eller viljen til å tilegne seg kompetansen.
 • Kompetanse innen metoden kunnskapsbasert praksis.
 • Erfaring fra systematisk kvalitetsarbeid og/eller forskning er en fordel.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Evnen til å arbeide i team og reflektere over praksis.  
 •  Gode dataferdigheter.
Personlige egenskaper
 • Ansvarsbevisst. 
 • Strukturert.
 • Fleksibel.
 • Utadvent.
 • Pasientorientert.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Evnen til å motivere og involvere. 
 • Endringsvilje.
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Åpen for nye utfordringer. 
 • Personlig egnethet. 
Vi tilbyr
 • Vi tilbyr arbeid i en av Norges største barne- og ungdomsklinikker
 • Mulighet for å påvirke faglig retning i en dynamisk avdeling
 • Vi er en engasjert og entusiastisk personalgruppe et godt sosialt miljø
 • Vi har et sterkt fag- og forskningsmiljø
 • Den som ansettes vil oppleve spennende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud