Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialsykepleier-intensivsykepleier/barnesykepleier/sykepleier

Offentlig forvaltning

Er du en spesialsykepleier/ sykepleier og ønsker nye og spennende utfordringer ?

Barneintensiv Ullevål er en av 10 seksjoner i Postoperativ/Intensivavdelingen, Akuttklinikken, OUS. Barneintensiv er en liten seksjon som behandler barn i alderen 0-18 år som krever intensiv - og/eller intermediær overvåkning. Eksempelvis medisinske tilstander som bronkiolitt, ketoacidose, barn med kramper, sepsis/meningitt, akutte forgiftninger mm. I tillegg er OUS Ullevål regionalt traumesenter for Helse Sør-Øst. Dette medfører at seksjonen tar i mot barn som kommer inn i traumemottak og som videre vil kreve intensiv behandling/overvåkning. Det kan vare komplekse skader etter fall-,sykkel-,ake-, ski-,trafikkulykker. Vi yter spesialisert intensivsykepleie som inkluderer avansert respiratorbehandling( ocillering/NO) og NIV-behandling. Barneintensiv har spesialkompetanse innen tidlig rehabilitering til barn med traumatisk hodeskade. Familieperspektivet er sentralt hos oss og ivaretakelse av foreldre og søsken i krise er en viktig del av det daglige arbeidet.

Vi søker etter sykepleiere med videreutdanning i intensivsykepleie/barnesykepleie og/eller sykepleier med erfaring fra overvåkningsavdeling eller barneavdeling. Er du sykepleier uten videreutdanning kan vi tilby traineeprogram. Som trainee vil du få delta i et strukturert program med undervisning, veiledning, og tett oppfølging av kontaktsykepleier/fagsykepleier. Seksjonen har et inkluderende og godt arbeidsmiljø på tvers av profesjoner og vi har fokus på å skape et positivt og utviklende læringsmiljø. Ansatte hos oss er spesialsykepleiere innen for fagfeltene intensiv og barn. Seksjonen har også flere erfarne sykepleiere uten videreutdanning. 

Stillingen gir varierte og faglige utfordringer for den som ønsker å arbeide med sykepleie til akutt og kritisk syke barn.  

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

o  Sykepleier med relevant erfaring

o  Minimum to-års erfaring fra sykehus 

o  Ønskelig med videreutdanning intensiv/barn

Personlige egenskaper:

o  Interesse for barn og intensivsykepleie/overvåkning

o  Gode kommunikasjons - og samarbeidsevner

o  Faglig interesse 

o  Selvstendig og ansvarsbevisst

o  Personlig egnethet vektlegges sterkt 

Vi tilbyr:

o  Fagdager i turnus

o  3-delt ønsketurnus med arbeid hver 3.helg p.t.

o  Lønn etter overenskomst

o  Egne fagsykepleiere og MTU-sykepleier

o  Et godt arbeidsmiljø

 

Søknader sendes elektronisk via annonsen.