Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialsykepleier Barn

Offentlig forvaltning

Til Barnemedisinsk poliklinikk og dagenhet, Rikshospitalet, kommer barn/unge med mange ulike diagnoser. Enheten har landsfunksjon for oppfølging/kontroll av barn/ungdom som har kompliserte metabolske-immunologiske-endokrinologiske, nyre-, lever-, revmatologiske og nevrologiske sykdommer, samt oppfølging av barn/unge som har gjennomgått transplantasjoner av nyre og lever.

Vi har ledig en 50% fast stilling med oppstart 1.7.23.

Ved intern ansettelse kan andre vikariatstillinger bli ledige.

Enheten har som mål å yte omsorg som sikrer at barn/ungdom og deres familier opplever å ha et trygt og positivt opphold på enheten. Vår visjon er å jobbe sammen til barnets beste. I barnets beste ligger også et ønske om å ivareta barnets psykiske helse ved bl.a. å hjelpe barnet å mestre smertefulle prosedyrer/unngå tvang. Alle ansatte hos oss må jobbe helhetlig, være sensitive og traumebevisste i sin tilnærming til barn og deres familie.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

Arbeidet vil i hovedsak bestå i å:

 • Bidra til utredning og oppfølging av pasienter innenfor enhetens ulike fagområder
 • Gjennomføring av dagsprogram for dagpasienter
 • Gjennomføring av ulike tester og undersøkelser, samt gjennomføre ulike typer pasientbehandling
 • Arbeid hver 3. helg på sengepost p.t.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier/spesialsykepleier med relevant kompetanse
 • Ønskelig med lignende erfaring med barn på sykehus

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Har evne til å tenke helhetlig
 • Har stor endringsvilje
 • Har en tydelig kommunikasjon
 • Har evne til å jobbe strukturert 

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag