Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialrådgiver - Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Offentlig forvaltning

Vi har ledig 100 % fast stilling som Spesialrådgiver innen psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø med oppstart snarest. Stillingen er organisert i Stabsområdet HR, avdeling HMS og Arbeidsmiljø, og er en del av vår interne bedriftshelsetjeneste. Avdelingen har 10 medarbeidere, og har hele Sykehuset Innlandet som sitt arbeidsområde. Dette er en unik mulighet til å bli en del av Innlandets største HR/HMS-miljø. 

Vi søker primært en person med praktisk erfaring og god fagkunnskap innen ledelse- og organisasjonspsykologi. Du ser det som en spennende utfordring å jobbe med kartlegging og utvikling av arbeidsmiljøer og annet forbedringsarbeid i en organisasjon i endring. Sammen med kolleger vil du være med å utvikle våre tjenester videre, slik at vi kan møte morgendagens utfordringer, og bidra til et godt arbeidsmiljø og god arbeidshelse for ansatte i Sykehuset Innlandet.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsmiljøkartlegginger og arbeidsmiljøutvikling
 • Lederstøtte, veiledning og bistand ifm. arbeidsmiljøutfordringer og forbedringsarbeid
 • Konflikthåndtering
 • Bistand i omstillings- og endringsprosesser
 • Kurs-/undervisning og informasjonsarbeid
 • Individkonsultasjoner

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis utdanning på masternivå, innen relevante fagområder. Lang arbeidserfaring kan kompensere for krav om masternivå.
 • Erfaring fra arbeid med psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø 
 • Erfaring med å lede prosesser/prosjekter
 • Ledererfaring er ønskelig, gjerne fra spesialisthelsetjenesten eller helse- og omsorgssektoren
 • God organisasjonsforståelse og kjennskap til partssamarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Trygg, robust og selvstendig 
 • Analytisk og helhetstenkende
 • Målrettet og effektiv arbeidsform
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Liker å jobbe i et travelt og spennende miljø
 • Trives med å lede prosesser og å være kursholder
 • Er fleksibel og endringsvillig 


Kompetanse innen ledelse og psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, samt personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt.  

Vi tilbyr:

 • Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Et inspirerende fagmiljø og mulighet til å jobbe i team med gode kollegaer
 • Mulighet for egenutvikling
 • Lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibilitet ift. arbeidstid og arbeidssted

 

Søkere må disponere egen bil og beherske norsk muntlig og skriftlig.

Kontorsted:  Brumunddal

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingssjef Mette Obstfelder, telefon: 480 35 687 eller på e-post: metobs@sykehuset-innlandet.no

 

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.