Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  27.10.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3215013
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Spesialpedagog til spesialgruppe

Refstad skole er en barneskole i bydel Bjerke, med rundt 545 elever og ca. 100 ansatte. Vi holder for tiden til på Kalbakken, der vi har en flott beliggenhet skjermet fra biltrafikk og med store grøntområder og små skogholt i nærheten, samt kort avstand til marka. Skolebygget er relativt nylig rehabilitert og har store, lyse klasserom og fine uteområder.

Vi på Refstad skole satser på høy kvalitet i undervisningen med spesielt fokus på vurdering for læring og god klasseledelse med utstrakt bruk av digitale læringsmidler. Alle elever på Refstad skole har hver sin iPad og alle nyansatte får et 3 dagers kurs i bruk av digitale hjelpemidler før skolestart. Vi har et høyt trykk på utvikling og læring for både ansatte og elever, og er opptatte av å bli gode sammen. Alle våre ansatte må være mål- og resultatorienterte. Vi har flotte elever, engasjerte foresatte og ambisiøse og dyktige lærere. Lærerne er organisert i trinnteam og har et tett og godt samarbeid.

Les mer om oss på refstad.osloskolen.no

Vi har nå ledig en fast stilling for spesialpedagog i vår spesialavdeling. Avdelingen består av fem elever med autismespekterforstyrrelser. Stillingen er ledig fra 30.11.2020, eller tidligere, etter avtale.

 

Arbeidsoppgaver
 • Del av skolens spesialpedagogiske team og ansvarlig spesialpedagog for elever med autismespekterforstyrrelse
 • Planlegge gode, spesialpedagogiske læringsøkter
 • Kartlegge, sette i gang tiltak og følge opp elevenes utvikling
 • Tett oppfølging av enkeltelever, nært samarbeid med lærerkollegier og veiledende rolle for assistentene i spesialgruppen
 • Bidra i skolens arbeid med å skape et trygt og godt læringsmiljø
 • Delta og bidra i samarbeidet med kollegaer
 • Kontaktlæreroppgaver
Kvalifikasjoner
 • Erfaring fra arbeid med barn med autismespekterforstyrrelser
 • Utdanning innen spesialpedagogikk og lærerutdanning
 • Kunne vurdere og kartlegge elever, og sette i gang godt egnede tiltak
 • Kunne organisere arbeidet i spesialgruppen for elever med autismespekterforstyrrelser
 • Gode IKT-ferdigheter, da skolen satser stort på digitale læremidler
 • Du har gode norskferdigheter, både skriftlig og muntlig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Stor fleksibilitet og omstillingsevne
 • Du er opptatt av utvikling av egen praksis
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Kompetanse innen alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
 • Kompetanse innen forebygging og håndtering av elever med utagerende oppførsel
Personlige egenskaper
 • Du er rolig, tålmodig og engasjerende
 • Du må ha et positivt elevsyn og være tydelig i voksenrollen
 • Du må være opptatt av å skape gode relasjoner med elevene
 • Du er utviklingsorientert og ønsker å utvikle deg selv som spesialpedagog
 • Du holder deg faglig oppdatert og oppsøker relevant forskning og litteratur
 • Du er positiv, samarbeidsorientert og fleksibel
 • Du liker utfordringer og er løsningsorientert
 • Du kommuniserer godt med kollegaer, elever og foresatte
Vi tilbyr
 • Et engasjert lærerkollegium med fokus på elevenes læring
 • Gode arenaer for pedagogisk utviklingsarbeid
 • Moderne undervisningslokaler med gode tekniske hjelpemidler
 • Lønns- og arbeidsvilkår i hht. lov og avtaleverk for Oslo kommune
 • Opplæring i bruk av læringsbrett