Ledig stilling

Oslo kommune

Spesialpedagog/pedagog i byomfattende spesialgruppe for elever med generelle lærevansker

Offentlig forvaltning

I forbindelse med at vi har økt elevantallet i vår byomfattende spesialgruppe for elever med generelle lærevansker, fra 6 til 8 elever, søker vi etter en kunnskapsrik, raus og engasjert spesialpedagog/pedagog som har et brennende engasjement for denne elevgruppen. Det er ønskelig med både fagkompetanse og kompetanse tilpasset elevgruppen. 

Bryn skole ligger på Teisen i bydel Alna, og har rundt 400 elever med 2-3 paralleller, samt to byomfattende spesialgrupper og to mottaksklasser. Skolen har store, flotte utearealer i nærområdet, og har Oslos eldste skolehage.

Bryn skole skal være et sted der elever lærer og utvikler seg. Vår visjon er læring og trivsel hånd i hånd. Vi jobber for å skape et inkluderende og trygt læringsmiljø der vi fremmer helse, læring og trivsel. Våre elever skal lære å reflektere, være kritiske, bli utforskende og kreative. Vi har fokus på grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning, på god klasseledelse, ro og orden.
Vi innførte våren 19. 1:1 læringsbrett på alle trinn. Bruken av læringsteknologi er en av verktøyene vi bruker for å fremme tilpasset opplæring, motivasjon, dybdelæring og samarbeidslæring, og for å møte fagfornyelsen.

For å skape et trygt og godt læringsmiljø kreves det et klima preget av toleranse, omtanke og respekt. Skolen arbeider etter sosial handlingsplan med felles månedlig fokus. Aktivt elev – og foreldresamarbeid er en forutsetning for et trygt og positivt skolemiljø. Gjennom arbeidet med tverrfaglige temaer som demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring skal våre elever bli forberedt på et samfunn i rask endring.

Ledelsen på skolen består av rektor, assisterende rektor, to undervisningsinspektører og en AKS leder.

Arbeidsoppgaver:

- Planlegge, gjennomføre og evaluere spesialundervisningen.
- Utarbeide, justere og evaluere individuelle opplæringsplaner
- Veiledning av andre ansatte
- Bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling.
- Skape gode relasjoner til elevene.
- Bidra til godt skole/hjem samarbeid.
- Tydelig undervisningsledelse. 
- Samarbeide med foresatte og andre instanser.
- Delta i samarbeidsmøter og tverrfaglige møter .
- Undervisning og oppfølging av enkeltelever

Kvalifikasjoner:

- Godkjent pedagogisk utdanning som tilfredsstiller formelle krav til ansettelse.
- Spesialpedagog eller allmennlærer med fordypning og/eller interesse for spesialpedagogikk. 
- Undervisningserfaring  .
- God kjennskap til tverrfaglig samarbeid med ekstern instanser . 
- Gode IKT ferdigheter 
- Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig 
- Personlig egenhet vil bli vektlagt.
- Ansettelsen forutsetter godkjent politiattest. 

Personlige egenskaper:

- Du er en tydelig og trygg voksen.
- Du bidrar til å gi elevene stabilitet og kontinuitet
- Du er faglig sterk 
- Du er initiativrik og profesjonell.
- Du har gode samarbeidsevner og viser god relasjonskompetanse i arbeid med elever, foresatte og kollegaer.
- Du har god formidlingsevne
- Du har høye ambisjoner på elevens vegne
- Du er omsorgsfull 
- Du er effektiv, strukturert , målrettet og systematisk.
- Du er utviklingsorientert 

Vi tilbyr:

- En viktig jobb der din innstas får stor betydning.
- Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø hvor de voksene samarbeider i team.
- Kunnskapsrike, engasjerte og humørfylte kollegaer. 
- Veiledning for nyutdannede.
- Ekstern kurs i i pedagogisk kurs av læringsbrett.
- Tett oppfølging av nærmeste leder