Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialpedagog

Offentlig forvaltning

Avdeling for habilitering er en av seks avdelinger i BUK. Vårt hovedansvar er spesialiserte habiliteringstjenester til barn og unge fra 0 til og med 17 år, med nevrologisk betingede funksjonsnedsettelser. Dette omfatter blant annet barn og unge med utviklingshemming, autismespekterforstyrrelse, cerebral parese eller genetisk syndrom. Noen har tilleggsproblematikk av atferdsmessig eller psykisk art.

Utredning og diagnostisering utgjør et tyngdepunkt i avdelingens arbeid, sammen med veiledning til pasienter, foreldre og lokale fagpersoner. Vårt bidrag foregår alltid i dialog med kommuner/bydeler, og skal støtte opp under deres egen kompetanse og innsats for målgruppene.

Avdeling for habilitering har 55 dyktige medarbeidere fra et bredt spekter av faggrupper der psykologer, vernepleiere, spesialpedagoger og leger er blant de største. Vi har et høyt arbeidstempo i et åpent og reflekterende miljø, og er opptatt av å legge til rette for faglig spesialisering og fordypning for medarbeiderne. Arbeidet foregår på dagtid, både inne i avdelingen og ambulant.

Vi søker en ny medarbeider som har bred erfaring med våre målgrupper, og som ønsker å bruke denne aktivt i tverrfaglige utredninger og i veiledning til kommunalt ansatte.

De viktigste arbeidsoppgavene er kartlegging og vurdering av utviklingen hos barn - fra de helt minste opp til barn i skolealder. Språk/kommunikasjon, samspill og kognisjon er sentrale stikkord. Dels skjer dette som et ledd i tverrfaglig diagnostisk utredning, dels i forbindelse med at barn er tatt inn til kontroll/vurdering av spesifikke vansker. I alle tilfeller skal vi bidra med å foreslå tiltak, og ved behov gi veiledning i gjennomføring av disse. 

Interesserte oppfordres til å ta kontakt for mer informasjon!

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Alle må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver:

 • Observasjon og kartlegging, både i barnets nærmiljø og i våre lokaler
 • Utarbeide og formidle forslag til tiltak  
 • Bidra i tilbakemelding til foreldre og instanser etter endt utredning
 • Deler av arbeidet utføres ambulant, i hele vårt opptaksområde
 • Veiledning til kommunalt ansatte innenfor de tiltaksområdene man selv har mest kompetanse innenfor

Kvalifikasjoner:

 • Bred erfaring fra direkte arbeid med avdelingens målgrupper er et krav
 • Interesse og talent for utredning, i tverrfaglig samarbeid med psykologer og andre faggrupper
 • Veiledningskompetanse og trygghet i rollen som veileder for fagpersoner i førstelinjen
 • Ønskelig med førerkort

Personlige egenskaper:

 • Strukturert og selvstendig
 • Analytisk og presis, med god evne til å formidle både skriftlig og muntlig
 • God evne til samarbeid på tvers av profesjoner, og å bidra til å ta ut potensialet i tverrfaglighet
 • Trives med raske skifter og mye å håndtere parallelt
 • Initiativrik og en som aktivt kommuniserer grunnlaget for faglige vurderinger
 • Fleksibel i forhold til endringer i oppgaver og arbeidsmåter
 • Ønske om å levere høy faglig kvalitet

Vi tilbyr:

 • Dyktige kolleger i et engasjert og uformelt miljø i utvikling
 • Mulighet for faglig spesialisering og fordypning
 • Opplæring og veiledning
 • Noe fleksibilitet i arbeidstid, med mulighet for avspasering i perioder med lav aktivitet
 • Mulighet for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser. Kort reisevei fra Oslo
 • Lønn og vilkår i henhold til Ahus policy og gjeldende avtaler