• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  21.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3793232
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Spesialkonsulent - prosjektstilling i SaLTo-sekretariatet med fokus på forebygging av alvorlig kriminalitet

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

SaLTo er en samordningsmodell der Oslo kommune og Oslo politidistrikt er hovedaktører. Hovedmålgruppen er barn og unge i alderen 13 til 22 år, som vokser opp i utsatte miljøer med rus og kriminalitet. I tillegg jobber SaLTo-nettverket aldersuavhengig i forhold til temaet hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme. Den byomfattende koordineringen av arbeidet er lagt til SaLTo-sekretariatet, som er plassert i Velferdsetaten. SaLTo-sekretariatet har i dag to faste stillinger og en 100 % prosjektstilling. 

Det er behov for å etablere et byomfattende arbeid for å bistå unge voksne i SaLTo målgruppen som har begått alvorlig og/eller gjentatt kriminalitet og/eller som er en del av et kriminelt miljø, og som ønsker seg ut av dette. SaLTo sekretariatet har fått i oppdrag å se på hvilke muligheter Oslo kommune har for å utvikle et byomfattende arbeid knyttet til EX/IN "Ut av kriminalitet - inn i samfunnet". 

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide forslag som synliggjør hvilke muligheter Oslo kommune har for å utvikle et byomfattende EX/IN "Ut av kriminalitet - inn i samfunnet" arbeid
 • Samordning og koordinering av arbeidet
 • Planlegging, informasjonsdeling, dokumentasjon og kartlegging innenfor fagområdet
 • Lede møter og fagfora med tverrsektoriell deltakelse
 • Nettverksarbeid ovenfor hovedaktørene
 • Ha tett dialog med samarbeidsaktørene i kriminalomsorgen og politiet
 • Lede arbeidet med å prøve ut det byomfattende forslaget

Kvalifikasjoner:

 • Fullført høyere utdanning fra høyskole/universitet innenfor relevante fagområder
 • Arbeidserfaring og kompetanse innenfor kommunal sektor
 • Kunnskap om Oslo kommune og samarbeidsaktørers arbeid med unge voksne som begår gjentatt/alvorlig kriminalitet
 • Erfaring med å arbeide med endringsarbeid
 • Arbeidserfaring fra planleggings- og dokumentasjonsarbeid
 • Erfaring med SaLTo/SLT arbeid
 • Erfaring med oppfølging av ansatte er en fordel
 • Erfaring med prosessledelse er en fordel
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne tilsvarende minimum C2 i henhold til det felles europeiske rammeverket for språk
 • Gode IKT ferdigheter og systemforståelse
 • Søker må ha plettfri vandel og tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Du må være strukturert, systematisk og nøyaktig med evne til å planlegge fremover, gjøre klare prioriteringer og fordele ressurser effektivt
 • Du tar initiativ og ser løsninger
 • Du er god på selvledelse og har gjennomføringsevne
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har stor arbeidskapasitet samtidig som du presterer godt under press
 • Du trives med å jobbe i et team, men samtidig kunne ta selvstendige beslutninger innenfor dine ansvarsområder
 • Du evner å engasjere og motivere
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fleksitidsordning
 • 100 % engasjement i 2 år med mulighet for forlengelse. Oppstart 1. september 2021
 • Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Avlønning som spesialkonsulent i lønnstrinn 47-49 (kr. 626 900 - 650 600,- i 100 % stilling) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av kvalifikasjoner

 

 • Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  21.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3793232
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune