• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0182, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4690920
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 02.08.2022
Ledig stilling

Oslo kommune

Spesialkonsulent innen psykisk helse

Offentlig forvaltning

Helseetaten er Oslo kommunes fagetat på helseområdet. Folkehelse- og omsorgsavdelingen har ansvar for utvikling og implementering av strategier og handlingsplaner innen det psykiske helsefeltet. Avdelingen arbeider også med kompetanse- og tjenesteutvikling basert på føringene i “En psykt bra by – strategi for psykisk helse i Oslo”, og har i oppdrag å støtte bydelene i implementering av strategien.  Sentrale mål i “En psykt bra by”, er : 

 • at færre innbyggere får psykiske helseutfordringer 
 • at brukere av tjenestene får et bredt og helhetlig tjenestetilbud i tråd med deres behov 
 • at kompetansen og kvaliteten i det psykiske helsearbeidet i bydeler og de byomfattende tjenestene styrkes i tråd med kunnskapsbaserte praksiser.

Godt samarbeid med bydeler, øvrige kommunale etater, spesialisthelsetjenesten, FOU-miljø, innbyggere og frivillighetssektoren mv. er derfor av stor betydning. 

Det skal utarbeides kunnskapsgrunnlag og handlingsplan i Oslo kommune for forebygging av selvmord og selvskading. Avdelingen får en sentral rolle i dette arbeidet. 

Vi søker etter en engasjert og faglig dyktig medarbeider med god oversikt og kompetanse innen psykisk helse-feltet. Oppgavene er å bidra inn i oppfølging og implementering av strategien “En psykt bra by” og utvikling av kunnskapsgrunnlag og handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading.  

Engasjementet har en varighet på to år.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra i planlegging og gjennomføring av kompetansehevende tiltak, tjenesteutvikling og rådgivning knyttet til oppfølging og implementering av strategien "En psykt bra by"
 • Bidra i utvikling av kunnskapsgrunnlag og handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading
 • Legge til rette for systematisk involvering av innbyggere i planarbeid og utvikling av tjenester og tilbud
 • Samhandle med relevante aktører eksternt og internt 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen helse eller sosialfeltet, minimum bachelorgrad. Relevant mastergrad og/eller videreutdanning innen psykisk helse, er en fordel
 • God kjennskap til psykisk helsearbeid generelt, særlig i kommunen - men også i spesialisthelsetjenesten
 • Kunnskap om forebygging av selvmord og selvskading
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Gode datakunnskaper 
  
Kvalifikasjoner som er en fordel 
 • Kjennskap til Oslo kommune og bydelene
 • Erfaring fra planprosesser, herunder skriving av handlingsplaner og strategier
 • Erfaring fra utviklingsarbeid og tjenesteutvikling
 • Erfaring med innbyggerinvolvering, brukersamarbeid og medvirkningsprosesser
 • Erfaring med digitalisering og utvikling av tjenester 
  Du må kunne dokumentere resultater innenfor kvalifikasjonskravene som er beskrevet.

 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvstendig, evner å ta ansvar og initiativ
 • Evner å involvere og bygge relasjoner
 • God rolleforståelse
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • En faglig stimulerende arbeidshverdag med engasjerte og dyktige kollegaer med ulik fagbakgrunn i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode forsikrings- og låneordninger i Oslo pensjonsforsikring
 • Lønn etter avtale og Oslo kommunes regulativ
 • Som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 prosent av din lønn til pensjonsinnskudd 
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0182, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4690920
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 02.08.2022