Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Spesialkonsulent- adm/Lederassistent

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Barne- og ungdomsklinikken (BAR) er landets største barne- og ungdomsklinikk og består av 12 avdelinger med nær 1100 budsjetterte årsverk engasjert i medisinsk behandling av barn og ungdom fra 0 – 18 år. Klinikken har lokale, regionale og nasjonale funksjoner og har et bredt spekter av forskningsgrupper og kompetansemiljøer. Klinikken er lokalisert både på Ullevål sykehus og Rikshospitalet og har et godt og utstrakt samarbeid med de øvrige 15 klinikkene ved OUS og samarbeidende sykehus nasjonalt og internasjonalt.

BAR stab består utenom denne aktuelle stillingen av en sentral kjerne innen HR, økonomi, kvalitet- og pasientsikkerhet, helsefag, medisinsk koding og ventelisterådgivning som støtter klinikkleder og klinikkens lederlinjer i deres oppgaver. Vi trenger nå en ny spesialkonsulent –adm som skal fungere som lederassistent for klinikkleder og stab, samt ha en koordinerende funksjon for BARs lederassistenter. Stillingen vil også få andre ansvarsoppgaver i klinikken etter nærmere avtale og avklaring (f.eks kommunikasjons-/informasjonskontakt, areal).

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Lederstøtte for klinikkleder og stab for gjennomføring av virksomheten
 • Organisering og gjennomføring av klinikkens ledermøter, ledersamlinger og andre arrangement i regi av klinikkledelsen
 • Ansvarlig for mottak, fordeling, lagring i P360 og videreformidling av henvendelser til klinikken
 • Fakturahåndtering, varebestilling, intranettpublisering, GAT-registrering, referatskriving og tilsvarende lederassistentoppgaver
 • Koordinerende ansvar for klinikkens øvrige lederassistenter
 • Klinikkens arealkontakt og annet ansvar etter nærmere avtale

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning minst 1-3 årig ut over videregående nivå
 • God og relevant erfaring
 • God forståelse for utfordringer knyttet til klinikkens organisering og virksomhet
 • Gode og dokumenterbare IKT-kunnskaper og helst erfaring med internettpublisering
 • God erfaring med lederstøtte- og kliniske digitale systemer
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig og behersker engelsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Gode samarbeidsegenskaper og erfaring med koordinerende ansvarsroller

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • samvittighetsfull og pliktoppfyllende
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • strukturert og med god arbeidskapasitet
 • endringsvilje og fleksibilitet
 • utadvendt og evnen til å engasjere og motivere andre
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Spennende, aktivt, tverrfaglig og ambisiøst fag- og forskningsmiljø
 • Varierte, ansvarsfull og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning.

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen» knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.