• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  21.09.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4083912
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Spesialkonsulent

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Enhet psykisk helse- og miljøarbeidertjenester har ansvar for både lavterskeltilbud og ulike tjenester som ytes etter vedtak i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven innenfor psykisk helse og til personer med større funksjonsnedsettelser som for eksempel utviklingshemming. Enheten saksbehandler og tildeler tjenestene på disse områdene.

Vi søker nå etter en spesialkonsulent med ansvar for anskaffelsesprosess, oppfølging og tilsyn av private leverandører av tjenester. Samt kvalitet- og utviklingsarbeid i interne tjenester.

Stillingen har hovedansvar for oppfølging av tjenestene avlastning, aktivitetsskole og støttekontakt og er organisert i avdeling Forvaltning og utvikling.

Arbeidsoppgaver:

Sørge for at anskaffelsesfaglig arbeid skjer i henhold til myndighetskrav
Kontraktsoppfølging, stedlige tilsyn og oppfølging hos eksterne leverandører
Bidra til å sikre best mulig ressursutnyttelse hva gjelder anskaffelser og egen produksjon
Forarbeid, gjennomføring og etterarbeid ved revisjoner og tilsyn
Bistå ved oppfølging og rapportering av særlig ressurskrevende tjenester
Bistå ved estimering av refusjoner for særlig ressurskrevende tjenester
Rapportering, utarbeidelse og føring av statistikker
Sikre kontinuerlig oversikt over kjøpte tilbud gjennom oppfølging av skyggeregnskaper
Sikre og styrke kvalitet i organisering og utførelse av egne tjenester
Bidra i omstillings- og utviklingsprosesser av egne tjenester
Bidra til tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne parter
Klagesaksbehandling som ikke er direkte knyttet til enkeltbrukere
Prosjektdeltakelse

Kvalifikasjoner:

Sertifisering innen offentlige anskaffelser
Bachelor innen helse- og sosialfag, utdannelser innen økonomi og jus kan vurderes
Kunnskap og erfaring med økonomi- og regnskapsarbeid
Kunnskap og erfaring med brukergruppen
Erfaring med anskaffelser av myke tjenester
Erfaring med kontraktsoppfølging av myke tjenester
Erfaring fra kvalitetsutvikling av tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, bokstav a-d.
Erfaring fra både bestiller- og utførerfunksjoner i offentlig sektor
Gode kunnskaper med arbeid i Gerica
Beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende høyere nivå (C1)

Personlige egenskaper:

Du er faglig fremoverlent og engasjert
Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og liker å jobbe i tverrfaglig team
Du er fleksibel og kan arbeide selvstendig under stort arbeidspress
Du evner å arbeide både operasjonelt og strategisk mot krevende mål
Du er utviklingsfokusert og nysgjerrig

Vi tilbyr:

Ansettelse i en utviklingsorientert enhet og bydel, der du får handlingsrom til å teste ut nye ideer
Nytt bydelshus med nye samarbeidsarenaer står ferdig i starten på 2022
En spennende og variert arbeidshverdag med krevende utfordringer
Mulighet for stor påvirkning og mulighet til å utforme eget arbeid
Engasjerte arbeidskolleger
Vi tilbyr tilrettelegging for faglig utvikling og kompetansebygging
Avtale om bruk av fleksitid
Mulighet for noe hjemmekontor
Gode lønns-  og pensjonsordninger
Lønnstrinn 46  
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  21.09.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4083912
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune