Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialist i psykiatri

Offentlig forvaltning

Avdeling Voksenhabilitering søker spesialister i psykiatri.

Spesialister i barne- og ungdomspsykiatri og LIS-leger med lang erfaring er også velkomne til å søke.  

Avdeling voksenhabilitering er organisert som egen avdeling i Divisjon psykisk helsevern og rus (DPH) ved Akershus universitetssykehus HF. Vi samarbeider med øvrige avdelinger innen psykisk helse, og med somatiske avdelinger internt på foretaket.

Pasientgruppen har sammensatte diagnoser i form av tidlig ervervet hjerneskade, psykisk utviklingshemming, autisme og komorbide tilstander som atferdsvansker, psykiske lidelser og nevrologiske følgetilstander. Psykiaternes oppgave er utredning, diagnostisering og behandling, herunder medisinering av psykiske tilleggslidelser og atferdsvansker. Avdelingens leger utreder også årsaksdiagnoser som genetiske syndromer og metabolske tilstander. Arbeidet består av selvstendige og tverrfaglige konsultasjoner og samarbeid gjennom tverrfaglige behandlingsmøter.

Avdelingen har i dag 42 ansatte og ledes av en spesialist i nevrologi. I tillegg består legegruppen av 4 spesialister i nevrologi og 3 spesialister i psykiatri. Psykologgruppen består av 9 psykologer med spesialisering i nevropsykologi, klinisk voksen og habilitering, samt psykologer under spesialisering. Avdelingen er ellers tverrfaglig sammensatt med vernepleiere, sosionom, spesialpedagog, ergoterapeuter, fysioterapeuter og klinisk ernæringsfysiolog.

Avdelingen vil i løpet av 2023 flytte inn i nye lokaler på Nordbyhagen.

Det er krav om fremleggelse av politiattest uten merknader for ansettelse i Avdeling voksenhabilitering. Ansettelse kan gjøres med forbehold om at politiattest, ikke eldre enn tre måneder, kan vises til leder første arbeidsdag.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Diagnostikk og behandling av sammensatte psykiatriske og nevropsykiatriske tilstander hos målgruppen (herunder psykiske lidelser, ADHD, Tourette og adferdsvansker) og individuell oppfølging av pasienter.
 • Tverrfaglig utredning og diagnostikk av autismespekterlidelser.
 • Tverrfaglig utredning og diagnostisering av årsaksdiagnoser og kognitive vansker med komplekse og sammensatte funksjonshemminger.
 • Deltagelse i tverrfaglig habiliteringsarbeid, herunder veiledning/kurs rettet mot pårørende og primærhelsetjenesten.
 • Faglig veiledning av andre yrkesgrupper i avdelingen.
 • Deltagelse i fagutvikling og forskningsoppgaver.
 • Deltagelse i samarbeidsprosjekter med andre avdelinger innen Divisjon psykisk helse og rus

Vår utredning foregår poliklinisk, eventuelt gjennom ambulante observasjoner i pasientens hjemmemiljø, da i samarbeid med andre yrkesgrupper.

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i psykiatri eller barne - og ungdomspsykiatri, eller LIS med erfaring

Personlige egenskaper:

 • Evne til selvstendig arbeid
 • Evne til tverrfaglig samarbeid
 • Vi forutsetter at søker behersker norsk språk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr:

 • Et tverrfaglig miljø med kvalifiserte og engasjerte kollegaer.
 • Deltagelse i avdelingens arbeid med utvikling av fagområdet voksenhabilitering.
 • Mulighet for faglig utvikling.
 • Dagarbeid med kjernetid.
 • Hjemmekontor etter avtale