Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialfysioterapeut

Offentlig forvaltning

Seksjon fysioterapi barn ved Barnemedisinsk avdeling har ansvar for fysioterapi til barn og ungdom ved  Rikshospitalet og Ullevål sykehus, samt Kvinneklikkens pasienter ved de samme sykehus. Fagområdene vi dekker har et vidt spekter, og strekker seg fra nyfødt intensiv problematikk, barneintensiv med traumer og akutt alvorlig sykdom, barnekreft, hjertesykdom, opptrening etter transplantasjonskirurgi og diverse annen kirurgi, akutte og kroniske lungesykdommer, oppfølging av gravide, barselkvinner og nyfødte med mer. 

Vi søker nå etter fysioterapeut i 50% fast stilling, med arbeid på dagtid samt i felles vaktturnus ved Rikshospitalet. Vaktene omfatter helgevakt hver 5. helg, enkelte kveldsvakter samt helligdager etter fordeling.  Ansatte må gjennomføre obligatorisk internt vaktopplæringsprogram.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert fysioterapeut med erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • God kompetanse på intensivfysioterapi og lungefysioterapi
 • God kompetanse på barns motoriske utvikling
 • Erfaring fra å jobbe tverrfaglig
 • Veilederkompetanse

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • er genuint interessert i å jobbe med barn, ungdom og deres pårørende
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • har lyst og evne til å dele din erfaring og kunnskap
 • har evne til å jobbe effektivt og strukturert på dager med høyt tempo
 • har en god porsjon humor, som bidrar til å gjøre travle dager lettere.

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag