Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Spesialbioingeniør IKT

Offentlig forvaltning

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus(OUS) er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. 

I seksjon for fellesfunksjoner ved Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK) er det ledig to faste stillinger, henholdsvis lokalisert ved Rikshospitalet og Ullevål. Avdelingen er organisert under Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) som utgjør det største fagmiljøet i Norge innenfor helserettet laboratorievirksomhet og leverer laboratoriediagnostikk for pasientene i Oslo universitetssykehus HF, andre sykehus, avtalespesialister og primærhelsetjenesten. Klinikk for laboratoriemedisin er inndelt i syv avdelinger og dekker fagområdene farmakologi, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, medisinsk genetikk, mikrobiologi, patologi og rettsmedisinske fag.

Den aktuelle stillingen vil inngå i et team som ivaretar sentrale IKT-systemer og oppgaver for avdelinger tilknyttet KLM, samt spesiallaboratorier i andre klinikker, i tett samarbeid med øvrige fagmiljøer ved Oslo universitetssykehus, regional IKT-leverandør Sykehuspartner og aktuelle systemleverandører. 6 spesialbioingeniører i IKT gruppen jobber bakvakt hver 6 uke p.t.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert bioingeniør, eller tilsvarende kompetanse, med erfaring fra sykehuslaboratorium 
 • Erfaring fra medisinsk biokjemi er en fordel
 • Tilleggsutdanning innen IKT eller tilsvarende erfaring vil vektlegges
 • Erfaring og kjennskap til informasjonsteknologi og laboratorieinformasjonssystemer
 • Erfaring med prosjektarbeid er ønskelig
 • Må beherske norsk og engelsk godt både skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til kvalitetssystemer er en fordel

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Er serviceinnstilt og har evne til å jobbe selvstendig, være løsningsorientert og ta ansvar
 • Er opptatt av fagutvikling, forbedring og kompetansedeling
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • Kan arbeide systematisk, metodisk og effektivt i et travelt miljø
 • Er god til å samhandle med andre mennesker muntlig og skriftlig, både på norsk og engelsk
 • Er kvalitetsbevisst i dokumentasjon og rapportering
 • Har evnen til å lede arbeidsgruppe og mindre prosjekter

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Du blir en del av det største fagmiljøet innenfor laboratorievirksomhet i Norge, med mange spennende aktiviteter og oppgaver inn mot fremtidens OUS 
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • En reise mot nytt og moderne sykehus
 • Som nyansatt i Oslo universitetssykehus blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag