Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Spesialbioingeniør

Offentlig forvaltning

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Avdeling for patologi, ved Klinikk for laboratoriemedisin, er landets største og har mer enn 300 årsverk. Virksomheten er lokalisert på tre steder i Oslo universitetssykehus. Utviklingen i patologifaget har bidratt til bedre diagnostisering og høyere overlevelse av kreft. Faget patologi gjennomgår betydelige endringer og tar i bruk ny teknologi og forbereder digitalisering. Med mer enn 115 000 prøver årlig har avdelingen stor variasjon i prøvetype. Avdelingens laboratorievirksomhet er omfattende og består av histologi, immunhistokjemi, cytologi, molekylær patologi, flowcytometri, elektronmikroskopi og forskning. Alle enhetene med høy produksjon og faglig utvikling. Les mer om vår Avdeling på https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-patologi/om-avdeling-for-patologi. 
Sykehuset og avdelingen er i kontinuerlig utvikling og endringer i stillingens innhold og arbeidssted kan forekomme. 

Enhet for cytologi er en av landets største enheter og mottar varierte og komplekse pasientprøver. Vi er ett av tre sykehus som deltar i det nye screeningsprogrammet for Livmorhalsprogrammet i Helse Sør-Øst. Det vil gi spennende og utfordrende muligheter og arbeidsoppgaver. Vi ønsker en medarbeider som har kompetanse og lyst til å være med på videre utvikling, og som vil være en viktig bidragsyter for en bedret arbeidsflyt og mer effektiv drift. Enheten har drift på Radiumhospitalet og en satellitt lab på Rikshospitalet.

Vi har ledig en 100% fast stilling som spesialbioingeniør fra 02.01.2023.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i daglige oppgaver på vårt laboratorium, inkludert vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr 
 • I samarbeid med enhetsleder delta i utarbeidelse og oppdatering av enhetens prosedyrer
 • Delta i veiledning av studenter og opplæring av kollegaer
 • Være superbruker for automasjon innen utnevnt fagområde 
 • Kan pålegges driftsansvar for enhetsleder
 • Ha ansvar for og/eller delta på validering/verifisering av ny teknologi/nytt utstyr
 • Delta på enhetens arbeid med kravspesifikasjoner for nytt utstyr
 • Delta på metodeutvikling 
 • Annet hvis behov

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert bioingeniør.
 • Erfaring fra patologi laboratorium og da spesielt innen cytologi er en fordel
 • Kjennskap til laboratoriedatasystemet LVMS er ønskelig
 • Erfaring med validering/verifisering og kravspesifikasjoner er ønskelig
 • Vi stiller krav til gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives i å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • er fleksibel og trives med å arbeide selvstendig, og har evnen til å samarbeide med kollegaer om oppgaver
 • evner å arbeide ansvarlig, nøyaktig, effektivt og strukturert
 • evne til omstilling og innovasjon
 • er omgjengelig og positiv
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • bidrar til at avdelingens og enhetens mål oppnås 

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • En reise mot nytt og moderne sykehus
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Mulighet for faglig utvikling 
 • Mange utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift