Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Spesial-/fagbioingeniør med ansvarsområde innen IVDR

Offentlig forvaltning

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, har ledig nyopprettet stilling som spesial-/fagbioingeniør. Den som ansettes vil være avdelingens ressursperson innen IVDR forskriften( IVDR, EU 2017/746), i forhold til CE-merking og "In-house"  unntaket. I første omgang vil fokuset være å sluttføre CE-merking av egenproduserte medier. Dernest å delta i arbeidet med egentilvirkede PCR analyser og sørge for at disse oppfyller kravene i "In-house" unntaket. Den som ansettes vil ha nært samarbeid med kvalitetsenheten i divisjonen, seksjonsleder og fag-/metodeansvarlige bioingeniører/ingeniører. Det vil legges til rette for kurs og opplæring innen regelverket.

Avdelingen for mikrobiologi og smittevern er organisert i Divisjon for diagnostikk og teknologi, DDT. Avdelingen består av fire seksjoner: bakteriologi og medieproduksjon, smittevern, forskning og utvikling (FoU) og seksjon for leger. Ved seksjon for bakteriologi og medieproduksjon identifiseres sykdomsfremkallende bakterier og sopp, virus og parasitter i prøver fra pasienter i de kliniske avdelingene på sykehuset og primærhelsetjenesten i opptaksområdet vårt. Seksjonen deltar også i den nasjonale resistenskartleggingen. Vi benytter tradisjonelle dyrkningsmetoder og molekylærbiologiske metoder. Seksjonen er selvforsynt med medier. Avdelingen er akkreditert etter NS ISO 15189. 

Du vil bli ansatt i seksjon for bakteriologi og medieproduksjon. Seksjonen er bemannet 365 dager i året og har åpningstid frem til kl 21 alle hverdager, samt til kl 15 i helger/helligdager. Den som ansettes inngår i avdelingens vaktordning.

Ved internt opprykk vil det bli ledig stilling som bioingeniør, molekylærbiolog eller tilsvarende.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i IVDR arbeidsgrupper i Helse Sør-Øst
 • Ha oversikt over og koordinere arbeidet med å oppfylle og vedlikeholde kravene i IVDR forskriften i samarbeid med kvalitetsgruppa i stab
 • I samarbeid med seksjonsleder sikre at teknisk dokumentasjon er utarbeidet og oppdatert, samt sikre at oppskrifter, produktbeskrivelser, prosessbeskrivelser, bruksanvisninger o.l er oppdatert og sørge for at nye opprettes ved behov
 • Delta i interne revisjoner i avdelingen
 • Være med i daglig rutinedrift ved seksjonen
 • Endringer i arbeidsoppgaver må påberegnes

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som bioingeniør, molekylærbiolog eller tilsvarende
 • Erfaring fra medisinsk mikrobiologi
 • Ønskelig med kjennskap og erfaring fra arbeid med IVDR-forskriften
 • Erfaring og/eller interesse for kvalitetsarbeid
 • Være kjent med akkreditert virksomhet
 • Språk: skandinavisk og engelsk muntlig og skriftlig
 • Dersom søkeren ikke har relevant  videreutdannelse, vil man tilbys stilling som fagbioingeniør og ikke spesialbioingeniør

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Initiativrik og fleksibel med hensyn til å påta seg oppgaver som er nødvendig for den daglige driften av seksjonen
 • Høy arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • En hektisk, spennende og utfordrende arbeidshverdag
 • Motiverte og trivelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Ahus har et omfattende velferdstilbud til ansatte som bolig, barnehage og et variert kultur- og fritidstilbud
 • Sentralt beliggende i landlige omgivelser med godt kollektivt tilbud