Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spennende jobb som sykepleier

Offentlig forvaltning

Er du sykepleieren vi søker? 

Denne sengeposten skal være pilot i to store prosjekter dette året; økt grunnbemanning og elektroniske pasienttavler. Dette blir to spennende prosjekter å få ta del i!

Sengepostens oppgaver er å utrede, behandle og pleie pasienter med mage/tarm sykdommer og pasienter med behov for avansert infeksjonsmedisinsk behandling.

Vi utreder og behandler pasienter med alle typer lidelser i leveren, galleveiene, bukspyttkjertelen og mage/tarmsystemet. En stor andel av pasientene legges inn som
ø-hjelp pasienter, i tillegg til elektive pasienter til utredning for mage/tarmsykdommer og kreftdiagnoser.

Seksjonen dekker hele fagfeltet innen infeksjonsmedisinske tilstander som blant annet HIV/immunsvikt, tuberkulose, tropesykdommer, samt alvorlige og livstruende bakterielle og virale infeksjoner. Vi har spesialisert oss i overvåkning og behandling av sepsis.

Begge fagområdene samarbeider i en felles sengepost, og personalet må påregne å jobbe med begge fagfelt. Vi legger vekt på faglig oppdatering og utvikling.

Sengeposten er en spennende arbeidsplass der du som sykepleier får varierte og utfordrende arbeidsdager. Vi legger stor vekt på trivsel og godt arbeidsmiljø.
Vi ønsker oss faglig engasjerte ansatte med sans for travle dager. 

Totalt antall sengeplasser er 22.

Vi har ledig flere sykepleierstillinger - ansettelsene vil skje fortløpende:

 • 70 -100 % faste stillinger
 • 50 % stilling natt
 • 60 -100 % vikariat (9 -12 måneders varighet)

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger. Ved interne opprykk, vil det kunne bli andre ledige stillinger. 

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleie til pasienter med infeksjons- og mage-tarmsykdommer
 • Gruppelederansvar
 • Veilede sykepleierstudenter
 • Gode pasientmottak 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Må beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • I tillegg til formell utdanning, vektlegger vi personlige egenskaper
 • Motiveres av et høyt og variert arbeidstempo og trives med dette
 • Strukturert, fleksibel, selvstendig og ansvarsbevisst
 • Faglig interessert og tar ansvar for egen læring
 • Positiv og engasjert
 • Høy arbeidsmoral og bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø 

Vi tilbyr:

 • Et inkluderende, engasjert arbeidsmiljø
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Stort fokus på fagutvikling og opplæring
 • Tre-delt turnus
 • God introduksjonsopplæring