Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sosionom

Offentlig forvaltning

Har du lyst til å jobbe med barn og unge med forskjellige funksjonsnedsettelser og deres familie og nettverk?
Da kan du være aktuell for et ledig 50 % vikariat for sosionom hos oss i Seksjon barne- og ungdomshabilitering i Sykehuset Østfold (HABU).

Seksjon barne- og ungdomshabilitering arbeider med utredning og oppfølging av barn og unge i alderen 0-18 år med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser.

Aktuelle tilstander hos barn i HABU er autisme, psykisk utviklingshemming, Cerebral parese, epilepsi, muskelsykdommer, syndromer, ervervet hjerneskade mm.

Sosionom i HABU gir varierte tjenester til foreldre og familier knyttet til informasjon om sosiale rettigheter ved forskjellige tilstander og bidrar til å kartlegge, vurdere og hjelpe familiene med sin samlede psykososiale situasjon knyttet til barnets funksjonsnedsettelse.

I HABU jobber det for tiden ca 40 hyggelige og dyktige fagpersoner med forskjellig kompetanse og erfaring.
Vi er opptatt av å bidra med oppdatert kunnskap og familie- og systemorientert utredning og behandling til barn og unge som trenger vår bistand.
Vi samarbeider tett med foresatte og kommunale instanser for å finne fram til hva som er "viktig for deg" i et livstidsperspektiv med fokus på livskvalitet og livsmestring.

HABU holder til i Sarpsborgklinikken sammen med BUP, DPS, TSB og HAVO. I 2022 er det på grunn av plassproblemer noen fra HABU som har sin arbeidsplass i Fredrikstad på Åsebråten.

Arbeidsoppgaver:

 • Individuell oppfølging av foresatte etter at barn har fått diagnose
 • Gi informasjon om sosiale rettigheter
 • Samarbeid med kommunale instanser og evt andre seksjoner i sykehuset 

Kvalifikasjoner:

 • Sosionom
 • Ønskelig med videreutdanning/master innen familieterapi/familiearbeid, psykisk helse, klinisk sosionom el.l.
 • Erfaring fra arbeid med familier med varige helseutfordringer er ønskelig
 • Erfaring fra NAV er en fordel       

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • God evne til struktur og egenledelse 
 • Personlig egnethet vektlegges.  

Vi tilbyr:

 • Et hyggelig arbeidsmiljø
 • Interessant faglig arbeid i samarbeid med gode kollegaer
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere