Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sosionom

 60 % vikariat ledig fra 02.01.2020

Stillingen som er ledig er organisert under avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Vi består av leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sekretær og sykepleier. Vi er fordelt på to steder; Kalens og Moss.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Arbeidsoppgaver
 • Konsultasjoner med voksne pasienter med ulike problemstillinger (inneliggende og polikliniske)
 • Tverrfaglige møter på ulike avdelinger innenfor somatikken
 • Kontakte hjelpeapparatet på vegne av pasient etter samtykke
 • Holde foredrag for både ansatte på ulike avdelinger og for ulike pasientgrupper som kurses på sykehuset. Fokus for undervisning er ofte stønader og rettigheter i kommunehelsesektor og NAV-systemet
 • Ta i mot og behandle henvisninger fra leger og sykepleiere internt på de ulike avdelingene i somatisk avdeling
 • Delta på kurs og seminarer 
 • Hjelpe pasienter med utfylling og gjennomgåelse av søknader til ulike instanser
Kvalifikasjoner
 • Bachelor i sosialt arbeid
 • Erfaring med sykehus er et fordel 
Personlige egenskaper
 • Må kunne se hele menneske
 • Arbeide selvstendig og effektivt i en hekstisk hverdag
 • Være fleksibel i forhold til arbeidstid (fleksitid)
 • Kunne samarbeide med andre yrkesgrupper
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå 
 • IA-bedrift
 • Faglig og personlig utvikling 
 • Fleksibel arbeidstid
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • God pensjonsordning gjennom KLP