Ledig stilling

Oslo kommune

Sosialkonsulent

Offentlig forvaltning

Bydel Stovner er en bydel hvor befolkningen har et stort etnisk mangfold. Sosialtjenesten i Nav er siste sikkerhetsnett. Vi skal sørge for inntektssikring og bidra til å bedre levekår og forebygge utenforskap.


Nav Stovner har i overkant 120 ansatte hvorav mer enn 60 er knyttet til de kommunale tjenestene. Nav Stovner er organisert i følgende seksjoner/avdelinger: publikumsmottak, arbeid, kvalifisering og oppfølging, seksjon sosialhjelpsforvaltning, arbeid og helse og oppfølging 30+. Nav Stovner søker å gi et helhetlig tjenestetilbud med statlige og kommunale tiltak.

Nav Stovner sosialtjeneste søker en ny kollega til seksjon sosialhjelpsforvaltning, team mottak. Arbeidsoppgavene er pr. i dag knyttet til saksbehandling, kartlegging og kortidsoppfølging av nye brukere. Sosialkonsulenten er også ansvarlig for å sikre at rettighetene til våre brukere er ivaretatt, fokuset skal være både sosialfaglig og arbeidsrettet.

Søker du nye muligheter / faglige utfordringer og samtidig ønsker å jobbe i et hektisk, men likevel svært kompetent og inkluderende arbeidsmiljø er Nav Stovner stedet for deg. Vi søker en entusiastisk og kompetent medarbeider, som vil bli tatt godt imot.

Kun digitale søknader via Webcruiter vil bli vurdert.

Stillingen er ledig fra 01.12.2022

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling etter Lov om sosiale tjenester i Nav
 • Gi utstrakt informasjon, råd og veiledning
 • Kartlegging, utredning og igangsetting av tiltak, og avklaring mot varig ytelse
 • Lage arbeidsevnevurdering sammen med bruker
 • Motivasjon og endringsarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid med bydelens øvrige tjenestetilbud og andre relevante samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sosialt arbeid
 • Erfaring fra Nav sosialtjenesten og sosialhjelpsforvaltningen
 • Erfaring med motivasjon og endringsarbeid
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • God evne til kommunikasjon med brukere, kollegaer og samarbeidspartnere
 • Evne til å arbeide selvstendig og effektivt, og være i stand til å prioritere mellom ulike arbeidsoppgaver
 • Kjennskap til saksbehandingssystemene Fasit, Arena, Gosys og Modia
 • Kjennskap til Navs verktøykasse

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel
 • God arbeidskapasitet
 • Målbevisst
 • Resultatorientert
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • Gode samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Gode forsikring og pensjonsordninger
Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
Lønnsplassering i lønnstrinn 34-43 (lønnsramme 2207) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet og kompetanse
Fleksitid