Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sommervikariat for sykepleier eller vernepleier som ønsker å jobbe på døgnenhet  

Offentlig forvaltning

Vi søker sykepleie/vernepleie i sommervikariat!

ARA Follo døgn er en av flere seksjoner i avdeling rus og avhengighet (ARA). ARA er organisert innenfor psykisk helsevern Ahus HF. Seksjonen er samlokalisert med Follo DPS i Ski med gangavstand til tog og buss.

ARA Follo døgn har to enheter: ROP-enhet (rus og psykisk lidelse) og avrusning. ROP-enhet tilbyr behandling for pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. Behandlingstid er gjennomsnitt 4 måneder. Avrusning fra alkohol, vanedannende medikamenter og illegale stoffer, og i tillegg kartlegging av videre behandlingsbehov. Pasienter er innlagt 1-2 uker. Sommervikariat jobber på begge enhetene.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. 

Alle må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver:

 • Observasjon og oppfølging av pasienter
 • Endringsarbeid, motivasjon og miljøterapeutiske tiltak
 • Medisinhåndtering
 • Være del av pasientteam
 • Lede pasientgrupper ift relevante temaer for ROP pasienter

Kvalifikasjoner:

 • Dips kunnskap
 • Ønskelig med erfaring med pasienter med rus og psykisk lidelse 
 • Krav om førerkort, skal kunne kjøre sammen med pasienter
 • Sykepleiere / vernepleiere som blir ferdige med studiet i juni 2023 kan også søke. Ønskelig med praksisperiode fra rus/psykiatri.

Personlige egenskaper:

 • Har ønske og interesse om å jobbe med pasienter med rus- og psykisk lidelse
 • Evne til å skape trygge relasjoner
 • Være løsningsfokusert
 • Liker å jobbe i team og samtidig kan jobbe selvstendig
 • Være tilpasningsdyktig
 • Være ansvarsbevisst  
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Være trygg i krevende situasjoner
 • Kunne få frem det beste i sine kolleger 

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i et fagfelt under vekst
 • Et godt og stabilt arbeidsmiljø
 • Faglig og personlig utvikling
 • Veiledning
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass