Detaljer

 • Søknadsfrist
  01.06.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Sykepleiere, vernepleiere, fagarbeidere og studenter.
 • Stillingstype:
  Sommerjobb
 • Antall stillinger:
  20
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  632309

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sommervikarer ved enhet omsorgsboliger

Omsorgsboligene i Halden søker etter sykepleiere, vernepleiere, fagarbeidere og studenter som ønsker å jobbe i sommerperioden, uke 25-32.

Beskrivelse av arbeidssted

Enhet omsorgsboliger består av Brygga omsorgsboliger, Vaterland / Hagegata, Søsterveien og Bergheim bofellesskap for demente. Mer informasjon om de ulike omsorgsboligene kan finnes på Halden kommunes nettsider. Omsorgsboligene er for brukere med bistandsbehov utover det hjemmesykepleien kan bidra med i selvstendig boform. Det gis individuell bistand og opplæring til beboerne ut fra kartlagte behov hos den enkelte. Det vektlegges at brukere / beboere i omsorgsboliger bor i egne hjem og i størst mulig grad skal føle og erfare at de bestemmer over egen hverdag. Omsorgsboligene skal skape trygge rammer for brukerne til å opprettholde egne funksjoner i lengst mulig grad.

Vi arbeider ut i fra en tverrfaglig tenkning og satser i stor grad på faglighet, kurs og jobb i grupper med utviklende arbeidsmiljø. Vi satser på fornøyde medarbeidere, et tilretteleggende og synlig lederskap og arbeid mot felles mål og verdier. For at våre ansatte skal få avviklet sin ferie håper vi at du vil søke som ferievikar hos oss. Vi tilbyr god mottakelse, nødvendig opplæring og støtte, og et spennende fagmiljø.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Yte bistand etter vedtak til hjemmeboende personer, hovedsakelig stell, pleie og legemiddelhåndtering og praktisk bistand. Vi yter bistand etter vedtak.              

Arbeidsoppgaver fordeles utfra kompetanse.

Sørge for at de daglige oppgavene løses på en best mulig måte sammen med dine kollegaer

Elektronisk dokumentasjon i pasientjournal i Gerica.

Oppgaver i forhold til din kompetanse.

Deltagelse i medisinhåndtering etter gjennomført kurs.

Kvalifikasjoner og utdanning

Autorisert sykepleier/ vernepleier/fagarbeider i helsefag. Vi søker også studenter med interesse for fagfeltet. Søkere med fagbrev vil bli foretrukket så fremt de oppfyller øvrige kvalifikasjonskrav.

Personlige egenskaper

Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø

- Gode samarbeidsevner

- Høy grad av fleksibilitet

- Høy grad av stabilitet og kontinuitet

- Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende personlighet

- Gode norskkunnskaper

- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

- Personlige egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

Konkurransedyktig lønn - http://bit.ly/sommerjobb2018

Spennende arbeidsoppgaver, mange varierende utfordringer knyttet til mennesker med ulike bistandsbehov

Dyktige kollegaer som tar godt imot deg og lærer deg opp

Opplæringspakke

Forutsigbar turnus, dag, kveld og natt, fortrinnsvis arbeid 2. hver helg. Spennende arbeidsoppgaver, mange varierende

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside-www.halden.kommune.no-Ledige stillinger.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr.  Offentleglova  §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktperson

Merete Tangen, Enhetsleder, mobil: 46845821, merete.tangen@halden.kommune.no

Marit Nyseth, Avdelingsleder Vaterland/Hagegata, mobil: 93243213, Marit.Nyseth@halden.kommune.no

Unni-Merete Karlsen, Avdelingsleder Bergheim, mobil: 90571258, Unni.Merete.Karlsen@halden.kommune.no

Siv-Therese Lunde, Konst.Avdelingsleder Brygga, mobil: 45973330, siv-therese.lunde@halden.kommune.no

Anne Sofie Kjellin, Avdelingsleder Søsterveien, mobil: 46940157, anne.sofie.kjellin@halden.kommune.no


: