Detaljer

 • Søknadsfrist
  01.06.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Sykepleiere, fagarbeidere og studenter
 • Stillingstype:
  Sommerjobb
 • Antall stillinger:
  20
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  632402

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sommervikarer til hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien i Halden søker etter sykepleiere, fagarbeidere og studenter som ønsker å jobbe i sommerperioden, uke 25-32.

Beskrivelse

Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Hjemmesykepleien har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen. Vi er en arbeidsplass med mange dyktige medarbeidere som har fått nye og spennende oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Utvikling av tjenesten, for å ligge i forkant av nye oppgaver står derfor sentralt hos oss. Vi er et arbeidssted med høy kompetanse og mange gode læresituasjoner. Vi har rundt 750 brukere som ivaretas av 4 fire grupper / avdelinger med felles base. Hver gruppe har sitt geografiske område, men vi er opptatt av at vi skal bistå hverandre i en faglig utfordrende, spennende og hektisk hverdag. Vi benytter LMP som arbeidsverktøy, som skal gi faglig støtte i tillegg til at de benyttes som planleggingsverktøy. Høsten 2015 gjennomførte vi en brukerundersøkelse med fantastiske resultater, hele 98 % av pasientene er fornøyde med tjenesten vi yter! Enheten drifter også dagsentervirksomhet, virituell korttidsavdeling og kommunens  hverdagsrehabiliteringsteam

Hjemmesykepleien yter bistand til brukere i hjemmet, består av fire grupper / avdelinger, som er samlet på en base. Hver gruppe har sitt geografiske område, men vi er opptatt av at vi skal bistå hverandre på tvers av gruppene i en hektisk hverdag.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Yte bistand etter vedtak til hjemmeboende personer, hovedsakelig stell, pleie og legemiddelhåndtering og praktisk bistand. Vi yter bistand etter vedtak, og benytter elektroniske arbeidslister på smarttelefon. Arbeidet dokumenteres i Gerica via smarttelefoner. Arbeidsoppgaver fordeles utfra kompetanse.

Kvalifikasjoner og utdanning

Autorisert sykepleier/ fagarbeider i helsefag. Vi søker også studenter med interesse for fagfeltet

Søkere med fagbrev vil bli foretrukket så fremt de oppfyller øvrige kvalifikasjonskrav.

Personlige egenskaper

Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø

- Gode samarbeidsevner

- Høy grad av fleksibilitet

- Høy grad av stabilitet og kontinuitet

- Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende personlighet

- Gode norskkunnskaper

- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

- Personlige egnethet vil bli vektlagt

- Sertifikat på bil er påkrevet i hjemmesykepleien

Er du glad i å jobbe med en veldig variert pasientgruppe, fra 0 -100 år og med alle typer diagnoser og utfordringer?

Er du opptatt av at pasienten får bistand tilpasset sitt behov for å bevare egne ferdigheter lengst mulig, slik at de kan

holde på ønsket om å bo hjemme?

Liker du at dagene aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei?

Liker du å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen- og

aldri lenger enn en telefonsamtale unna?

Da ønsker vi deg som vikar i hjemmesykepleien!

Vi tilbyr:

Konkurransedyktig lønn - http://bit.ly/sommerjobb2018

Spennende arbeidsoppgaver, mange varierende utfordringer knyttet til mennesker med ulike bistandsbehov

Dyktige kollegaer som tar godt imot deg og lære deg opp

Opplæringspakke

Forutsigbar turnus, dag, kveld og natt, fortrinnsvis arbeid 2. hver helg

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside-www.halden.kommune.no-Ledige stillinger.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktperson

Kari-Beate Engen Gulbrandsen, Avdelingsleder, mobil: 95255447, kari.beate.engen.gulbrandsen@halden.kommune.no

Synnøve Myrvang, Avdelingsleder, mobil: 95255446, synnove.myrvang@halden.kommune.no

Klara Sofia Friberg, Avdelingsleder, mobil: 95255445, klarasofia.friberg@halden.kommune.no

Anita Nyseth Fagerlie, Avdelingsleder, mobil: 93243234, anita.fagerlie@halden.kommune.no

Marianne Horgen, Enhetsleder, mobil: 40239852, marianne.horgen@halden.kommune.no


: