Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  01.06.2019
 • Sted:
  HALDEN
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Ønskelig
 • Arbeidserfaring:
  Ikke påkrevet
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1396122
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Sommervikarer til hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien i Halden søker etter sykepleiere, fagarbeidere og studenter som ønsker å jobbe i sommerperioden, uke 25-33.

Beskrivelse av arbeidssted
Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett

sted.

Hjemmesykepleien har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen. Vi er en arbeidsplass med mange dyktige medarbeidere som har fått nye og spennende oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Utvikling av tjenesten for å ligge i forkant av nye oppgaver står derfor sentralt hos oss. Vi er et arbeidssted med høy kompetanse og mange gode læresituasjoner.

Vi har rundt 730 brukere som i dag ivaretas av 4 fire grupper / avdelinger med felles base. Hver gruppe har sitt geografiske område, men vi er opptatt av at vi skal bistå hverandre i en faglig utfordrende, spennende og hektisk hverdag.

Vi benytter LMP/PDA som arbeidsverktøy.

Enheten kjører prosjekter i fht dagsentervirksomhet, drifter virtuell korttidsavdeling (VKA) og samarbeider godt med hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen. Vi skal være med i prosjektet "VKA fase 2"; velferdsteknologi benyttet mot kronikergrupper med mål om elektronisk avstandsoppfølging.

Hjemmesykepleien yter bistand til brukere i hjemmet, består av fire grupper / avdelinger, som er samlet på en base. Hver gruppe har sitt geografiske område, men vi er opptatt av at vi skal bistå hverandre på tvers av gruppene i en hektisk hverdag.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver
Yte bistand etter vedtak til hjemmeboende personer, hovedsakelig stell, pleie og legemiddelhåndtering og praktisk bistand. Vi yter bistand etter vedtak, og benytter elektroniske arbeidslister på smarttelefon. Arbeidet dokumenteres i Gerica via smarttelefoner.
Arbeidsoppgaver fordeles utfra kompetanse.

For sykepleiere gjelder også: Sykepleiefaglig oppfølging av brukere, kontakt med fastleger, spesialisthelsetjenesten og andre interne og eksterne samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner og utdanning
Autorisert sykepleier/ fagarbeider i helsefag. Vi søker også studenter med interesse for fagfeltet
Søkere med fagbrev vil bli foretrukket så fremt de oppfyller øvrige kvalifikasjonskrav.
Gode norskkunnskaper

Personlige egenskaper
Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø
Gode samarbeidsevner
Høy grad av fleksibilitet
Høy grad av stabilitet og kontinuitet
Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende personlighet
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Personlige egnethet vil bli vektlagt

Sertifikat på bil er påkrevet i hjemmesykepleien

Er du glad i å jobbe med en veldig variert pasientgruppe, fra 0 -100 år og med alle typer diagnoser og utfordringer?
Er du opptatt av at pasienten får bistand tilpasset sitt behov for å bevare egne ferdigheter lengst mulig, slik at de kan holde på ønsket om å bo hjemme?
Liker du at dagene aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei?
Liker du å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen- og aldri lenger enn en telefonsamtale unna?
Da ønsker vi deg som vikar i hjemmesykepleien!

Vi tilbyr:
Konkurransedyktig lønn - Halden kommune har høyere avlønning om sommerern for sykepleie- og vernepleiestudenter/ medisinstudenter etter 8 semestre og sykepleiere/vernepleiere som binder sg for arbeid i minimum 6 uker i sommerferieperioden. Se egen skal på kommunens facebook/hjemmeside eller ta kontakt med en av kontaktpersonene oppført sist i annonsen.
Spennende arbeidsoppgaver, mange varierende utfordringer knyttet til mennesker med ulike bistandsbehov
Dyktige kollegaer som tar deg godt imot og hjelper deg
Opplæringspakke (kurs og opplæringsdager ute i drift sammen med kollega)
Forutsigbar turnus, dag og kveld, fortrinnsvis arbeid 2. hver helg
For sykepleiere og fagarbeidere er også nattevakter i team en mulighet

De som ønsker å jobbe hos oss må belage seg på å jobbe minimum 6 uker i perioden uke 25/26-33. Egnede søkere som kan jobbe hele juli vil bli prioritert.
Evnt ferie avtales med avdelingsleder på forhånd.

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende i perioden fram til 01.06.2019

Generelle betingelser
Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.
Pliktig medlemskap i gjeldende pensjonskasse

Søknad sendes
Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Søknadsfrist 01.06.2019 Utlyst dato 26.02.2019 Vårref 881

Kontaktperson
Anita Nyseth Fagerlie, Avdelingsleder, mobil: 93243234, anita.fagerlie@halden.kommune.no
Christina Sætermo Vikran, Avdelingsleder, mobil: 95255445, ChristinaSaetermo.Vikran@halden.kommune.no
Synnøve Myrvang, Avdelingsleder, mobil: 95255446, synnove.myrvang@halden.kommune.no
Marianne Horgen, Enhetsleder, tlf: 40239852, mobil: 40239852, marianne.horgen@halden.kommune.no