Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  01.06.2019
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Sommerjobb
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Ønskelig
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1415596
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sommervikarer til enhet Bo og miljøarbeidertjeneste

Beskrivelse av arbeidssted
Enhet Bo og miljøarbeidertjeneste består av : Grønliveien, Rådyrfaret, Svenskegata, Friggsvei, Eklundveien, Niels Stubsgt, Kommandantveien, Kvartsveien, Opalveien, Kvartetten, Isebakkevn, Atomveien, Frøyasvei, Ulvås, Ostunet, Idd og Uteteam. Mer informasjon om de ulike boligene/tjenestesteder kan finnes på Halden kommunes nettsider, eller du kan kontakte avdelingsledere for de aktuelle avdelinger.

Bo og miljøarbeidertjeneste er for personer med nedsatt funksjonsnivå og/eller psykisk utviklingshemming og brukere har ulike bistandsbehov. Det gis individuell bistand og opplæring til beboerne ut fra den enkeltes kartlagte behov og enkeltvedtak. Det vektlegges at brukere i enheten bor i egne hjem og i størst mulig grad skal føle og erfare at de bestemmer over egen hverdag, brukermedvirkning er sentralt. Bo og miljøarbeidertjeneste skal skape trygge rammer for brukerne til å opprettholde egne funksjoner i lengst mulig /størst mulig grad.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver
Vil være en viktig del av det faglige arbeidet i boligen
Bidra til at tjenesteutøvelsen er i tråd med gjeldende lov og forskrift i samarbeid med fagpersonene
Sørge for at de daglige oppgavene løses på en best mulig måte med de ressurser som er til disposisjon
Yte bistand etter brukernes enkeltvedtak
Sørge for fortløpende dokumentasjon
Holde seg faglig oppdatert og motta veiledning / opplæring ved behov

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning
Helsefaglig utdanning på høyskolenivå (til stillinger der dette er et krav), ellers er det ønskelig med helsefaglig utdanning på videregående nivå. Søkere med relevant praksis kan komme i betraktning
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Erfaring med individuell plan og HOL kap 9 er ønskelig, men ikke nødvendig
Ønskelig med erfaring fra arbeid med utviklingshemmede
Sertifikat på bil med manuelt gir er påkrevd

Stillingene vil egne seg for studenter ved helsefaglig utdanning (vpl., spl. m.m)

Personlige egenskaper
Evne til å tenke helhetlig, fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk
Positiv til å delta i aktiviteter sammen med bruker, være kreativ i forhold til dette
Gode samarbeidsevner og like å jobbe i team
Lojalitet i forhold til prosedyrer og planer rundt brukerne
Positiv til å motta veiledning og faglig oppdateringer av leder og andre kollegaer
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
Konkurransedyktig lønn - Halden kommune har egne insitamenter på lønn om sommeren for vernepleie- og sykepleiestudenter og nyutdannede vernepleiere/sykepleiere. Dette kan det informeres om nærmere i et eventuelt intervju.
Spennende arbeidsoppgaver og varierte oppgaver knyttet til personer med ulike bistandsbehov.
Dyktige medarbeidere som tar deg godt imot og hjelper deg
Opplæringspakke (kurs og opplæringsvakter)
Forutsigbar turnus, fortrinnsvis hver 2. helg

De som ønsker å jobbe hos oss må belage seg på å jobbe minimum 6 uker i perioden uke 25/26 - 33. Egnede søkere som kan jobbe hele juli vil bli prioritert. Eventuell ferie kan avklares på avdelingsleder i forkant.

Søknader blir behandlet fortløpende inntil 1.6.19

Generelle betingelser
Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.
Pliktig medlemsskap i gjeldende pensjonskasse
Lønn ihht lov og avtaleverk

Søknad sendes
Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Søknadsfrist 01.06.2019
Utlyst dato 01.03.2019
Vårref 882


Kontaktperson

Gunhild M. Jacobsen, Avdelingsleder kvartetten og Opalveien, mobil: 95306994, Gunhild.Jacobsen@halden.kommune.no
Marianne Solvang, Avdelingsleder Ulvåsveien, mobil: 95497380, Marianne.Solvang@halden.kommune.no
Didrik Ueland, Avdelingsleder Kvartsveien og Idd, mobil: 95798606, Didrik.Ueland@halden.kommune.no
Thomas Andre Olsen, Avdelingsleder Eklund og Friggsvei, mobil: 95416708, ThomasAndre.Olsen@halden.kommune.no
Patrick Isaksen Karlsen, Avdelingsleder Isebakke og Niels Stubsgate, mobil: 47476722, patrik.karlsen@halden.kommune.no
Espen Søyland, Avdelingsleder Svenskegata og kommandantveien, mobil: 90145286, espen.soyland@halden.kommune.no
Lise Skjærstad, Konst avd.leder Ostunet, mobil: 95307118, Lise.Skjaerstad@halden.kommune.no
Lene Sande, Avdelingsleder Grønliveien og Rådyrfaret, mobil: 91745201, lene.sande@halden.kommune.no
Marit Sandbæk, Avdelingsleder Uteteam, mobil: 47476310, marit.sandbaek@halden.kommune.no
Ramona Lagerta Johansen, Avdelingsleder Frøyasvei og Atomveien, mobil: 45974676, Ramona.Johansen@halden.kommune.