Detaljer

 • Søknadsfrist
  01.06.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, studenter.
 • Stillingstype:
  Sommerjobb
 • Antall stillinger:
  20
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  632363

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sommervikarer i enhet samlokaliserte boliger

 

Sommervikarer søkes til enhet samlokaliserte boliger - Vernepleiere/Hjelpepleiere/helsefagarbeidere/studenter.

Beskrivelse av arbeidssted

Enhet samlokaliserte boliger består av: Grønliveien, Rådyrfaret, Svenskegata, Friggsvei, Eklundveien, Niels Stubsgt, Kommandantveien, Søsterveien 3 etg, Kvartsveien, Opalveien, Kvartetten, Isebakkevn, Atomveien, Frøyasvei, Ulvås, Ostunet, Idd Samlokaliserte bolig (oppstart våren 2018) og ambulerende miljøarbeidertjeneste. Mer informasjon om de ulike boligene/tjenestesteder kan finnes på Halden kommunes nettsider, eller du kan kontakte avdelingsledere for de aktuelle avdelinger. 

Samlokaliserte boliger er for personer med nedsatt funksjonsnivå og/eller psykisk utviklingshemming og brukere har ulike bistandsbehov. Det gis individuell bistand og opplæring til beboerne ut fra den enkeltes kartlagte behov og enkeltvedtak. Det vektlegges at brukere i samlokaliserte boliger bor i egne hjem og i størst mulig grad skal føle og erfare at de bestemmer over egen hverdag, brukermedvirkning er sentralt. Samlokaliserte boliger skal skape trygge rammer for brukerne til å opprettholde egne funksjoner i lengst mulig /størst mulig grad.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Vil være en viktig del av det faglige arbeidet i boligen

Bidra til at tjenesteutøvelsen er i tråd med gjeldende lov og forskrift i samarbeid med fagpersonene

Sørge for at de daglige oppgavene løses på en best mulig måte med de ressurser som er til disposisjon

Sørge for fortløpende dokumentasjon

Holde seg faglig oppdatert og motta veiledning / opplæring ved behov

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Helsefaglig utdanning på høyskolenivå (til stillinger der dette er et krav)

ellers er det ønskelig med helsefaglig utdanning på videregående nivå. Søkere med relevant praksis kan komme i

betraktning. Stillingene vil egne seg for studenter ved helsefaglig utdanning (vpl, spl m.m)

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Evne til å tenke helhetlig, fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk

Positiv til å delta i aktiviteter sammen med bruker, være kreativ i forhold til dette

Personlige egnethet vektlegges.

Sertifikat på bil

Gode samarbeidsevner og like å jobbe i team

Lojalitet i forhold til prosedyrer og planer rundt brukerne

Erfaring med individuell plan og HOL kap 9 er ønskelig men ikke nødvendig

Ønskelig med erfaring fra arbeid med mennesker med nedsatt funksjonsnivå og/eller utviklingshemming

Positiv til å motta veiledning og faglig oppdateringer av leder og andre kollegaer

Vi tilbyr:

Konkurransedyktig lønn - http://bit.ly/sommerjobb2018

Spennende arbeidsoppgaver, mange varierende utfordringer knyttet til mennesker med ulike bistandsbehov

Dyktige kollegaer som tar godt imot deg og lærer deg opp

Opplæringspakke

Forutsigbar turnus, dag, kveld og natt, fortrinnsvis arbeid 2. hver helg. Spennende arbeidsoppgaver, mange varierende

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside-www.halden.kommune.no-Ledige stillinger

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

 Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

 Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 Kontaktperson

Ramona Lagerta Johansen, Avdelingsleder ved Frøyasvei og Atomveien samlok.bolig, mobil: 45974676, ramona.johansen@halden.kommune.no

Tomas Staal Hafstad, Avdelingsleder ved Ostunet, mobil: 95307118, tomas.staal.hafstad@halden.kommune.no

Cesilie Rustad, Avdelingsleder ved ambulerende miljøarbeidertjeneste, mobil: 47476310, cesilie.rustad@halden.kommune.no

Didrik Ueland, Avdelingsleder ved Kvartsveien og Søstervn/Idd samlok.bolig, mobil: 95798606, Didrik.Ueland@halden.kommune.no

Patrick Isaksen Karlsen, Avdelingsleder ved Isebakke og Niels Stubsgt. samlok.bolig, mobil: 47476722, patrik.karlsen@halden.kommune.no

Espen Søyland, Avdelingsleder Svenskegata og Kommandatveien samlok.bolig, mobil: 90145286, espen.soyland@halden.kommune.no

Ragnhild S. Christiansen, Avdelingsleder ved Eklund og Friggsvei samlokaliserte bolig, mobil: 95416708, Ragnhild.Christiansen@halden.kommune.no

Lene Sande, Avdelingsleder ved Grønliveien og Rådyrfaret samlok.bolig, mobil: 91745201, lene.sande@halden.kommune.no

Marianne Solvang, Avdelingsleder Ulvåsveien samlok.bolig, mobil: 95497380, Marianne.Solvang@halden.kommune.no

Gunhild M. Jacobsen, Avdelingsleder ved Kvartetten og Opalveien samlok.bolig, mobil: 95306994, Gunhild.Jacobsen@halden.kommune.no


: