Detaljer

 • Søknadsfrist
  01.06.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Sykepleiere, helsefagarbeidere og sykepleierstudenter.
 • Stillingstype:
  Sommerjobb
 • Antall stillinger:
  20
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  632248

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sommervikarer i Enhet Helsehus

Legevakten for Aremark og Halden, Rehabiliteringsavdeling, Lindrende enhet/langtidsplasser (4.avd Halden Helsehus), KAD/korttidsavdeling (2. avd Halden Helsehus) og Konglelundveien Boliger søker vikarer for sommerperioden uke 25 til og med 32.

Beskrivelse av arbeidssted

Enhet Helsehus består av både forebyggende og behandlende tjenester, og er ment å være kommunens kompetansesenter innenfor flere fagfelt. Enheten inneholder tjenester slik som rehabiliteringsavdeling, lindrende enhet, kommunale akutt døgnplasser (KAD), korttids/langtidsplasser, legevakt, legetjenester, fengselshelsetjenesten, rus- og psykiatritjenestene og avdeling aktivitet og mestring (fysioterapeuter, ergoterapeuter, syn/hørsel kontakt, hjelpemiddellageret, kreftkoordinator, demenskoordinator og frisklivsentral).

Enhetens intensjon er å sikre en fremtidig helse- og omsorgstjeneste som både ivaretar pasientens behov for koordinerte tjenester og sikre at rett pasient er på rett sted til rett tid. Dette innebærer utfordringer, særlig for å skape helhetlige pasientforløp i kommunal helse - og omsorgstjeneste. Målet er å styrke tilgjengeligheten til tjenesten, slik at de som trenger bistand, i større grad kan motta tilbud om tjenester lokalt, samt å øke kvaliteten på tjenestetilbudet.

Følgende tjenester i Enhet Helsehus søker sommervikarer:

Legevakten for Aremark og Halden:

-Søker sykepleiere/ eventuelt medisinstudenter (fullført 4. år medisin)

Legevakten er interkommunal og et samarbeid mellom Aremark og Halden kommune. Legevakten er bemannet med to sykepleiere og en lege kvelder og netter på hverdager og døgnet rundt i helger og høytider. Legevakten er definert som en akuttmedisinsk beredskapstjeneste og representerer nødhjelpen i kommunene. Har du lyst til å arbeide i en legevakt i endring med stadig nye utfordringer er Aremark og Halden rett sted for deg. Sykepleietjenesten i legevakten har fleksibel turnus noe alle er svært fornøyde med.

Høres dette interessant ut? Da er du velkommen som søker på legevakten!

Har du spørsmål eller ønsker nærmere informasjon om arbeidsoppgaver og tjenesten ta kontakt med Nina Bruun Hansen, avdelingsleder, telefon 976 89 967, epost nina.bruun.hansen@halden.kommune.no

Rehabiliteringsavdelingen:

-Søker etter sykepleiere, helsefagarbeidere og sykepleierstudenter

Rehabiliteringsavdelingen er lokalisert i 5. etasje på Halden Helsehus på toppen av Stangeberget med utsikt over byen. Avdelingen har 20 senger fordelt på 10 senger for rehabilitering og 10 senger for korttid/utredning. Det er en aktiv avdeling med stor utskiftning av pasienter. Det er lege, ergoterapeut og fysioterapeuter knyttet til avdelingen. Vi legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid og har også tett samarbeid med pasientkoordinator, hjemmesykepleien og de andre avdelingene på Helsehuset. Avdelingen har god sykepleiedekning, trivelig miljø med lavt sykefravær.

Høres dette interessant ut? Da er du velkommen som søker på Rehabiliteringsavdelingen!

Har du spørsmål eller ønsker nærmere informasjon om arbeidsoppgaver og tjenesten ta kontakt med Liv Haakeastad/Lars Engen, avdelingsleder, telefon 69 17 25 94/ 932 43 210, epost lars.engen@halden.kommune.no

Lindrende enhet/langtidsplasser (4. avd)

-Søker etter sykepleiere, helsefagarbeidere og sykepleierstudenter

4.avdeling er en avdeling som består av 6 plasser til palliativ behandling og 18 senger hvor det er langtidspasienter. Avdelingen har motiverte og faglig engasjerte medarbeidere. Tid til etikkrefleksjon er prioritert som et viktig ledd i kollegastøtte og fagutvikling, og vi har etikk møte hver tirsdag hvor vi tar opp aktuelle problemstillinger som vi står i eller har vært i. Vedrørende turnus har vi ikke ønsketurnus men er fleksible så langt det er forsvarlig. Avd. er inndelt i 2 grupper og samarbeid innad i gruppa og på tvers gruppene er viktig.

Høres dette interessant ut? Da er du velkommen som søker på 4.avdeling!

Har du spørsmål eller ønsker nærmere informasjon om arbeidsoppgaver og tjenesten ta kontakt med Unni Johansen, avdelingsleder, telefon 932 44 056, epost unni.synnove.johansen@halden.kommune.no

 KAD/kortidsavdeling (2.avd)

-Søker etter sykepleiere, helsefagarbeidere og sykepleierstudenter (arbeider som helsefagarbeidere)

 KAD og korttidsavdelingen er en spennende avdeling som er i kontinuerlig vekst og utvikling. Avdelingen har 21 plasser, og gir tilbud til definerte pasientgrupper som trenger korttidsopphold før, istedenfor eller etter sykehusinnleggelse. Avdelingen består av KAD senger (kommunale akutte døgnplasser)og korttidsplasser som krever medisinsk behandling. Det er høy turnover av pasienter og et meget høyt kompetanse nivå. Avdelingen innehar eget laboratorie, og bruker MEWS som et klinisk verktøy. Vi er en aktiv avdeling med motiverte og engasjerte medarbeidere. Vi har fokus på fagutvikling og kompetanseheving. Vi har et godt arbeidsmiljø, med lavt terskel for å be om hjelp og rom for å være ny.

Høres dette interessant ut? Da er du velkommen som søker på 2. avd!

Har du spørsmål eller ønsker nærmere informasjon om arbeidsoppgaver og tjenesten ta kontakt med Beate Andersen, avdelingsleder, telefon 948 22 251, epost adr beate.andersen@halden.kommune.no

Konglelund Boliger

-Søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og sykepleier/vernepleierstudenter

Kongleundveien boliger gir tjenester til hjemmeboende personer med varige psykiske lidelser. Boligmassen er på tilsammen 22 leiligheter. Disse er fordelt på 4 forskjellige hus. Beboerne bor i egne leiligheter i to borettslag som er lokalisert i samme område. En bolig inneholder 7 leiligheter og er base for personale. Denne er døgnbemannet. Det ytes tjenester til enkelte beboere i de øvrige 15 leiligheter i området. Det gis helhetlige tjenester som består av helsetjenester og praktisk bistand i dagliglivets gjøremål etter vedtak etter Lov om helsetj. i kommunen. Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted.

Høres dette interessant ut? Da er du velkommen som søker i Konglelundveien Boliger!

Har du spørsmål eller ønsker nærmere informasjon om arbeidsoppgaver og tjenesten ta kontakt med Espen Pihlstrøm, avdelingsleder, telefon 932 43 208, epost espen.pihlstrom@halden.kommune.no

Kontaktinformasjon til enhetsleder

Solfrid Ramdal, mobil 902 13 596, solfrid.damgaard@halden.kommune.no

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Autorisert sykepleier/ fagarbeider i helsefag. Vi søker også sykepleier/vernepleier- og medisin studenter som spesifisert ved hver tjeneste.

Søkere med fagbrev vil bli foretrukket så fremt de oppfyller øvrige kvalifikasjonskrav.

Personlige egenskaper

- Faglig dyktig og engasjert.

- Evne til å arbeide selvstendig og strukturert

- Gode samarbeidsevner, motiverende, løsningsorientert og fleksibel

- Høy grad av stabilitet og kontinuitet

- Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

- Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende

- Personlig egnethet vil vektlegges

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Vi tilbyr

Konkurransedyktig lønn - http://bit.ly/sommerjobb2018

Spennende arbeidsoppgaver, mange varierende utfordringer knyttet til mennesker med ulike bistandsbehov

Dyktige kollegaer som tar godt imot deg og lære deg opp

Opplæringspakke

Forutsigbar turnus, dag, kveld og natt, fortrinnsvis arbeid 2. hver helg

 Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside-www.halden.kommune.no-Ledige stillinger.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktpersoner

Nina Bruun Hansen, Avdelingsleder Legevakten for Aremark og Halden, mobil: 97689967, Nina.Bruun.Hansen@halden.kommune.no

Unni Synnøve Johansen, Avdelingsleder Lindrende enhet/langtidsplasser, mobil: 93244056, Unni.Synnove.Johansen@halden.kommune.no

Liv Haakestad, Avdelingsleder Rehabiliteringsavdelingen, mobil: 95265024, Liv.Haakestad@halden.kommune.no

Espen Pihlstrøm, Avdelingsleder Konglelund Boliger, mobil: 93243208, espen.philstrom@halden.kommune.no

Hanne Beate Andersen, Avdelingsleder KAD/kortidsavdeling, mobil: 94822251, beate.andersen@halden.kommune.no

Solfrid Ramdal, Enhetsleder, mobil: 90213596, Solfrid.Damgaard@halden.kommune.no

Lars Engen, Avdelingsleder Rehabiliteringsavdelingen, mobil: 93243210, Lars.Engen@halden.kommune.no


: