Detaljer


Sommerferievikarer for LIS 1 og LIS 2 - medisinsk klinikk

Klinikk for medisin

Sommerferievikarer for LIS 1 og LIS 2

Er du medisinerstudent m/lisens eller cand.med i påvente av LIS 1 tjeneste, så ser vi frem til din søknad om sommerjobb 2020.

Klinikk for medisin er organisert i fagseksjoner som har ansvar for diagnostikk og behandling innen de forskjellige fagområdene. Fagområdene som ønsker sommervikarer er hjerte, infeksjon, lunge, gastromedisin, geriatri, hematologi og observasjonposten.

Klinikken har behov for sommervikarer i 80 - 100 % stillinger i ukene 26 - 34 primært til postarbeid, men med mulighet for vaktarbeid i akuttmottaket.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført i søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

  

Arbeidsoppgaver
 • Selvstendig pasientarbeid, innen elektiv og øyeblikkelig hjelp
 • Deltagelse i vakter og visittarbeid
 • Deltagelse i tverrfaglig team
Kvalifikasjoner
 • Søker må dokumentere norsk autorisasjon eller lisens
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Gode IKT kunnskaper
 • Kjennskap til Dips, elektronisk kurve, elektronisk tavle og Gat er en fordel
 • Søker må scanne inn all dokumentasjon på jobberfaring
 • Erfaring med arbeid i akuttmottak er en fordel
 • Erfaring fra sykehus og/eller legevakt i Norge
 • HHLR/AHLR
 • Søker må oppgi 2 referansepersoner fra praksis eller relevant arbeidserfaring
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å bidra til godt samarbeid i våre tverrfaglige miljøer
 • Kan arbeide selvstendig og er ansvarsbevisst
 • Ønske og motivasjon til faglig utvikling og god pasientbehandling
 • Evne til å kommunisere internt og eksternt
 • Evne til fleksibilitet
Vi tilbyr