Detaljer

Spørsmål rettes til

Martin Pedersen
tlf: 954 83 689

SØKER TO ALLSIDIGE SNEKKERE

Wilsgård ønsker å ansette to allsidige snekkere til å forestå oppgradering og utbedringer på en voksende bygningsmasse i konsernet Wilsgård.

Fast ansettelse, og gode betingelser de for riktige personer.