Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Smertepoliklinikken søker allmennlege/fastlege til engasjement 

Offentlig forvaltning

Vil ønsker å forbedre samarbeidet mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten og søker etter lege med interesse for smertemedisin til engasjement i 20%  til 50% stilling.

Vi har det siste året prøvd ut denne ordningen og har god erfaring med dette. Vi søker dermed igjen en allmennlege/fastlege til engasjement. Dersom du ønsker praksis ved poliklinikk under din spesialisering i almenmedisin er du også velkommen til å søke.

Vi søker personer med god arbeidskapasitet, gode samarbeidsevner og evne til tverrfaglig tilnærming til vår komplekse pasientgruppe.

Smertepoliklinikken har i dag 10 årsverk og er organisert som en egen seksjon under Anestesiavdelingen.

Vi har et tverrfaglig miljø der anestesileger, sykepleiere, fysioterapeut, kiropraktor, psykiater, psykologer og merkantilt personell utgjør teamet rundt pasientbehandlingen. 

Smertepoliklinikken tilbyr tverrfaglig utredning og behandling til pasienter med langvarige smerter. Seksjonens behandlingstilbud inkluderer invasive teknikker som blant annet blokkader og radiofrekvensdenervering. Poliklinikken organiserer også akutt smerteteam som tilser inneliggende pasienter med komplekse smertetilstander. 

 Personalmessig tilhører du smertepoliklinikken og seksjonsleder er nærmeste personaladministrative leder.

Alle søkere bes søke elektronisk

Arbeidsoppgaver:

 • Poliklinisk vurdere og behandle pasienter med kroniske, ikke maligne smertetilstander 
 • Bygge opp, styrke og videreutvikle seksjonens ulike behandlingstilbud  
 • Bidra faglig i tverrfaglige møter og rundt pasienten
 • Gjennom undervisning og veiledning bidra til seksjonens kompetanseutvikling i seksjonen og anestesiavdelingen.
 • Skal sammen med seksjonsleder bidra til kvalitetsutvikling og gode rutiner på smertepoliklinikken 

Kvalifikasjoner:

 • Legespesialist (anestesiologi, nevrologi eller annen relevant spesialitet) 
 • Kompetanse og interesse for kronisk smerteproblematikk.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Må kunne flytende norsk muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • Videreutdanning og kurs innen smertebehandling dersom ønskelig
 • Deltagelse på kurs og kongresser som er relevant for smertefaget
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo