Ledig stilling

Oslo kommune

Skoleassistent

Offentlig forvaltning

Årvoll skole - "Med blikk for alle" 

Årvoll skole er en 1-10 skole med flott beliggenhet i Bydel Bjerke, med nærhet til marka. Skoleåret 2022-2023 har Årvoll skole over 700 elever og 100 ansatte i skole og AKS. 

Skolens visjon er "Med blikk for alle". Dette innebærer aktivt arbeid med å treffe enkeltelevene der de er i sin læring og utvikling. 

Årvoll skole arbeider aktivt for å fremme elevenes trivsel og læring. Elevene og de ansatte skal oppleve å bli sett og anerkjent faglig og sosialt. Vi setter søkelys på høyt læringstrykk og optimal læring for hver enkelt elev. Våre satsningsområder er inkluderende læringsmiljø og tilpasset 
opplæring, der fokuset er fellesskapende didaktikk. Alle skolens elever og lærere tar i bruk læringsbrett som verktøy i undervisningen. Disse brukes aktivt i skolehverdagen med hovedvekt på tilpasset opplæring og elevaktiv læring.  

Skolens FAU engasjerer seg og er aktive i skolens utvikling. Vi legger stor vekt på skole-hjem samarbeid og laget rundt eleven. Elevrådene ved skolen arbeider for elevenes trivsel og psykososiale arbeidsmiljø. Årvoll skole er også praksisskole for lærerstudenter fra flere universitet og høyskoler. 

Skolen er lett tilgjengelig gjennom flere sentrale busslinjer. 

Årvoll skole søker dyktig og engasjert assistent for småtrinnet (1.-3. trinn) i 55% stilling. Arbeidstiden følger skolens undervisningstid hver dag. 

      

Arbeidsoppgaver:

Følge opp enkeltelever eller klasser i samarbeid med trinnets lærere, ledelse og andre assistenter.
Bidra til godt samarbeid mellom skole og Aktivitetsskolen. 
Bidra til trivsel og trygghet for elevene. 
Bidra til orden og gode rutiner for elevene.
Aktivt søke etter utviklingsmuligheter i egen organisasjon og hos eksterne aktører.
Sette seg inn i og arbeide etter styrende dokumenter.

Kvalifikasjoner:

Du har kjennskap til skolens læreplan og barns utvikling.
Du tar initiativ og deltar aktivt i undervisningen, lek og læringsstøttende aktiviteter. 
Du har interesse for å se den enkelte elev. 
Du har gode kommunikasjons- og samhandlingsevner. 
Erfaring fra arbeid i skole eller Aktivitetsskole vektlegges.
Gode norskkunnskaper kreves, både muntlig og skriftlig. Det er et krav om norskferdigheter på nivå B2.
Barne- og ungdomsarbeider eller annen relevant utdanning vektlegges.

Personlige egenskaper:

Du er en tydelig og omsorgsfull voksenperson med gode lederegenskaper som har evne til å se og ivareta barns behov.
Du er initiativrik og leken med godt humør!
Du er en lagspiller.
Du er løsningsorientert, fleksibel og jobber forebyggende.
Du er strukturert og har et godt overblikk.
Du er serviceinnstilt.
Du ønsker å støtte opp om den enkeltes læring og utvikling.
Du har tro på at alle barn vil og kan.
Engasjert og ønsker å bidra med sin fagkompetanse og interesser.

Vi tilbyr:

En spennende, krevende og viktig jobb.
Et godt arbeidsmiljø med mange dyktige ansatte.
Lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk.
IA-bedrift.
Pliktig medlemskap i Oslo pensjonsforsikring.
Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.