Detaljer

Spørsmål rettes til

 • Martin Pedersen
 • Telefon: 954 83 689

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

SKIPPER SERVICEBÅT

Wilsgård Fiskeoppdrett AS er en familiebedrift med hovedsete ytterst på Senja i Torsken og har drevet med produksjon av atlantisk laks siden 1983. Wilsgård er et moderne og fremtidsrettet konsern som ved bruk av ny teknologi og dyktige medarbeidere har kontinuerlig fokus på produksjon av høykvalitets lakseprodukter. Vi har settefiskanlegg i Kåfjord kommune og driver 10 matfisk konsesjoner ved våre matfiskanlegg som ligger i hhv Torsken, Lenvik, Berg, Karlsøy og Ibestad. I Torsken har vi administrasjon, slakteri og videreforedling samt Torskensenteret hvor vi har praksisbase for Senja Videregående skole og fôrsenter som fôrer alle våre matfisk lokaliteter.

Wilsgård Fiskeoppdrett AS har ledig stilling som skipper på vår servicebåt MB Julie Sofie

Dine arbeidsoppgaver vil bestå av:

 • Som enhetens leder bidra til kompetanseheving av øvrig personell på båten.
 • Planlegge og utføre de arbeidsoppgavene båten settes til.
 • Sørge for at rutiner og instrukser i henhold til HMS, IK-Akva, Global GAP og andre kvalitetssystemer blir fulgt om bord og ved de anleggene dere jobber.
 • Følge opp vedlikehold- og renholdsplan for utstyr og båten
 • Bidra til en konstruktiv dialog med personell på lokalitet, fòrsenter og landbaser.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kunnskap om service og fortøyningsarbeid i havbruksnæringen.
 • Kunnskap om matfiskproduksjon
 • Gode lederegenskaper som derigjennom får det beste ut av båtens øvrige personell.
 • Beslutningsdyktighet og evne til å se gode løsninger.
 • Bidra i konsernets visjon der «vi tenker laks» i alt vi gjør

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktig lønn med gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Turnusordning
 • Jobb i verdens mest spennende næring sammen med et selskap i vekst med et langsiktig perspektiv.

For nærmere informasjon kontakt Produksjonssjef Martin Pedersen på mobil 95 48 36 89