Detaljer

 • Bedrift
  Nord-Odal kommune
 • Søknadsfrist
  19.04.2019
 • Sted:
  SAGSTUA
 • Type arbeid:
  Skatteoppkrever
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  HEDMARK
 • Arbeidssted:
  SAGSTUA
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1527953
 • Se her for andre jobber fra Nord-Odal kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Skatteoppkrever

Nord-Odal kommune trenger motiverte medarbeidere med variert og bred kompetanse. Vi kan tilby et mangfold av yrker og arbeidsplasser, spennende utviklingsmuligheter og et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.

Vil du søke på en ledig stilling hos oss, må du registrere CV og sende søknaden elektronisk. Dette gjør du ved å opprette en egen brukeridentitet og et passord i det søkesystemet som kommunen bruker.

Odal økonomikontor er felles økonomikontor for Sør-Odal og Nord-Odal kommuner. Kontoret ligger på Sand med Nord-Odal som vertskommune. Økonomikontoret består av 18 personer fordelt på 16,6 årsverk. Kontoret er fordelt på 4 avdelinger; regnskap/fakturering/vederlag, lønn, skatt og budsjett/finans.

Det er ledig 100 % stilling som skatteoppkrever. Stillingen er underlagt økonomileder og arbeidssted er Sand i Nord-Odal.Stillingen er tillagt faglig ansvar for de oppgaver som er gitt i skattebetalingsloven og de forskrifter/instrukser som er gitt av skattedirektoratet. For disse oppgavene er Skatt Øst faglig overordnet. Fagansvar ovenfor 1,5 årsverk på skatteoppkreverkontoret.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for innkreving av skatter og avgifter fra personlige skatteytere, etterskuddspliktige og arbeidsgivere, herunder å gjennomføre telefoninkasso, utleggsforretning, motregning, tvangssalg, anmeldelse og konkurs.
 • Utsendelse av skatteoppgjør
 • Rapportere til skatte- og avgiftsmyndighetene
 • Manuell skatteavregning
 • Oppfølging av gjeldsordningssaker
 • Søknadsbehandling (Lempning)
 • Oppfølging av regnskapet (SOFIE)
 • Administrere tilganger og oppsett av skatteregnskapet (SOFIE)
Kvalifikasjoner

Det søkes etter en person som har høyere økonomisk utdannelse eller relevant praksis fra kommunal/offentlig forvaltning generelt, skatteområdet spesielt. Erfaring innenfor lønn, regnskap og innfordring er en fordel. Gode IKT kunnskaper er en forutsetning.

Personlige egenskaper
 • God regnskapsforståelse
 • Erfaring fra innfordring
 • God datakompetanse
 • Strukturert og selvstendig
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Serviceinnstilling og samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Må ha førerkort og kunne disponere egen bil i tjenesten
Vi tilbyr
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitid

Annet

Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.
Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke