Detaljer


Seniorrådgiver strategi- og programstyring

Vil du bli med å løse noen av helsesektorens største IKT-oppgaver og bidra til å skape fremtidens helsetjenester? Sykehuspartner trenger folk som løser problemer og motiveres av «umulige» oppgaver.  

Digitalisering og nye innovative løsninger i Helse Sør-Øst forutsetter en solid IKT-infrastruktur. Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) i Sykehuspartner HF skal bygge en felles regional plattform for Helse Sør-Øst. Videre skal programmet etablere en moderne og sikker IKT-infrastruktur som møter sykehusenes behov for digitalisering og innovasjon.  Hva betyr IKT-moderniseringen for sykehusene? I
dag gir tungvinte verktøy dobbeltarbeid for helsepersonell. Delingen av informasjon på og mellom sykehus er utfordrende, og det er ikke lagt til rette for effektiv oppfølging av pasienter utenfor sykehuset. For å møte fremtidens utfordringer må helsepersonell kunne dra nytte av teknologi og nye arbeidsformer. For å hente ut disse effektene, må vi fortsette å digitalisere Helse-Sør Øst og program STIM skal gjøre IKT-infrastrukturen klar til dette.  

Programmet trenger å styrke sitt team innen strategi og planlegging med en seniorrådgiver innenfor strategi- og programstyring. Seniorrådgiveren vil rapportere direkte til programleder og vil være programmets fagansvarlig innen leveranseplanlegging og fremdriftsstyring. Rollen vil også fungere som rådgiver for prosjektlederne. Det integrerte programplanverket skal danne grunnlag for vurderinger og oppfølging av programmets gjennomføringsevne, gjennomføringstid og økonomi. 

Stillingen vil også ha en tilknytning til virksomhetsområdet Prosjekttjenester og leverandørstyring 

Arbeidsoppgaver
 • Videreutvikle, vedlikeholde og kvalitetssikre integrert programplan, basert på prosjektenes leveranseplaner, programmets fokus og eksterne initiativer.
 • Kartlegge og styre interne og eksterne avhengigheter
 • I samarbeid med prosjektene og programmets ledelse vedlikeholde programmets milepælsplaner
 • Veilede og støtte plananalyse og fremdriftsrapportering
 • Bidra i strategiske vurderinger og omfangs/endringsstyring på program nivå og på tvers av leveranseprosjektene
 • Etablere og vedlikeholde visualiseringer av planverk og milepæler  
Kvalifikasjoner
 • Bred erfaring fra ledende roller i planlegging, gjennomføring og fremdriftsstyring av store komplekse IKT-prosjekter/programmer, gjerne innenfor offentlig sektor
 • Bred erfaring og kompetanse på prosjekt-/programmetodikk, fordelaktig med sertifisering på Prince2 og MP samt erfaring med Difi prosjektveiviser
 • Prosjektledererfaring er ønskelig, men ikke et krav
 • Kompetanse på bruk av prosjektstyringsverktøy, samt Excel og ulike visualiseringsvektøy
 • Flytende norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig  
Personlige egenskaper
 • Ansvarsbevisst og med god gjennomføringsevne
 • Strukturert, systematisk og analytisk.
 • Selvgående og med evne til å kunne jobbe raskt og effektivt under tidspress
 • Positiv,  løsningsorientert og godt humør
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø i et kritisk program i Sykehuspartner
 • Spennende oppdrag innenfor samfunnskritisk infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst
 • Fleksibel arbeidstidsordning og lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger
 • Interessante arbeidsdager i et stort kompetansemiljø
 • Gode muligheter for kompetansebygging og utvikling innenfor e-helse, IKT infrastruktur og programstyring i offentlig sektor

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.