• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  20.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4300605
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Seksjonssjef foretaksseksjonen

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Byrådsavdeling for næring og eierskap har det overordnede ansvar for kommunens nærings- og eierskapspolitikk, herunder utøvelse av eierfunksjonen i aksjeselskaper og overordnet ansvar for kommunale foretak og etater innen eiendomsforvaltning og næring.

Avdelingen er besluttet omorganisert fra to til tre seksjoner samt kommunaldirektørens stab. De tre seksjonene er næringsseksjonen, styringsseksjonen og foretaksseksjonen. Dette innebærer blant annet opprettelse av en ny seksjonssjefstilling i foretaksseksjonen.


Foretaksseksjonen vil ha ansvaret for oppfølgingen av investerings- og eiendomsporteføljene i Oslobygg KF, Boligbygg Oslo KF og Oslo Havn KF.


Oslobygg KF er blant de største byggherremiljøene i Norge og har en spennende og omfattende prosjekt- og eiendomsportefølje. Boligbygg Oslo KF forvalter en av landets største boligporteføljer, samt at Oslo Havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. Til ansvaret ligger prosjektoppfølging i vid forstand, kontaktflate og involvering/dialog med overordnet bestiller, gjennomføring av ekstern kvalitetssikring, herunder avholdelse av minikonkurranser i henhold til rammeavtaler. Videre ligger utredninger av formålsbygg og høringssaker til ansvarsområdet. Seksjonen har også ansvaret for oppfølgingen av avdelingens involvering i arbeid med investeringsinstruks og Oslomodellen.


I oppfølgingen av Oslo Havn vil seksjonen ha et ansvar for havnevirksomheten, Fjordbyen, byutvikling, handlingsplanen for nullutslipp, havnerelaterte utredninger og problemstillinger knyttet til havne- og farvannsloven.


Sentralt i seksjonenes arbeid ligger oppfølging og støtte til politiske prosesser i kraft av å være en del av avdelingens funksjon som faglig sekretariat for politisk ledelse.


Avdelingens organisering fordrer er tett samarbeid på tvers av fagområder i og mellom byrådsavdelingene i Oslo kommune. Det vil være en betydelig kontaktflate inn mot og tett samarbeid med styringsseksjonen i forbindelse med virksomhetsoppfølgingen av foretakene, budsjettarbeid, utredningsarbeid inn mot budsjettkonferanser og kvartals-, tertial- og årsrapportering. 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede seksjonen og ha ansvaret for resultatoppnåelse innenfor ansvarsområdene, herunder personalansvar. Stillingen inngår i avdelingens ledergruppe.
 • Være faglig rådgiver for politisk ledelse.
 • Sikre forsvarlig og effektiv saksbehandling av saker til politisk behandling.
 • Følge opp politiske vedtak og delta i relevante fora.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med faglig ledelse av medarbeidere og/eller personalansvar er en fordel, men ikke at absolutt krav, gjerne fra offentlig sektor.
 • Erfaring fra samarbeid med politisk ledelse. God forståelse av politiske prosesser, god kjennskap til det parlamentariske styringssettet i Oslo og hva som ligger til rollen som faglig sekretariat for politisk ledelse.
 • Relevant erfaring fra fagmiljøer som har arbeidet med å planlegge, gjennomføre eller kvalitetssikre større byggeprosjekter i offentlig sektor.
 • Erfaring med retningslinjer for gjennomføring av statlige eller kommunale investeringsprosjekter.
 • Høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å motivere, lede og legge til rette for dyktige kunnskapsmedarbeidere.
 • Evne til å arbeide systematisk med mange parallelle og komplekse oppgaver og tidvis under tidspress.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Solid gjennomføringsevne og arbeidskapasitet.
 • God rolleforståelse i skjæringspunktet mellom fag og politikk.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Vi tilbyr:

 • Deltagelse i nettverk og samarbeidsfora med andre toppledere i Oslo kommune.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Fleksitid.
 • Stillingen lønnes i henhold til avtale om lønns- og arbeidsvilkår for toppledere i Oslo kommune.

 

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Søknad og cv må sendes elektronisk

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  20.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4300605
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune