Detaljer

 • Bedrift
  Skatteetaten
 • Søknadsfrist
  01.05.2019
 • Sted:
  SKIEN
 • Type arbeid:
  Lederstilling
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TELEMARK
 • Arbeidssted:
  SKIEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1618448
 • Se her for andre jobber fra Skatteetaten

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Seksjonssjef avdeling Innland - Skien

Bli kjent med Skatteetaten

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon Brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne - og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2 100 årsverk og er etatens største enhet.

Vi søker etter en seksjonssjef i avdeling Innland som skal lede tolv underdirektører og grupper lokalisert i Askim, Bergen, Bø, Gjøvik, Lillehammer, Moss og Skien, med tilsammen 249 ansatte. Seksjonen har helhetlig ansvar for kvalitet, herunder sikre stabil og sikker produksjon og risikobasert oppfølging av etterlevelsen for sin del av skattemanntall og manntall for særavgifter. Har også landsdekkende fagansvar for hele merverdiavgiftsområdet.

Vi søker deg som kan tenkte nytt og bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • resultat- og fagansvar for oppgavene i seksjonen
 • personalansvar for tolv underdirektører/gruppeledere
 • delta aktivt i organisering og videreutvikling av seksjonens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning
 • kontinuerlig forbedringer med digitalisering i fokus
 • stor grad av samspill med de andre seksjonene i avdelingen
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning fra universitet/høyskole, minimum på bachelornivå. Relevant erfaring og gode resultat kan i enkelte tilfeller oppveie krav til utdanning.
 • Du må ha god forståelse for samfunnsutviklingen og se potensiale for digitalisering.
 • Du har god virksomhetsforståelse og forståelse av brukernes behov.
 • Det legges vekt på erfaring fra ledelse og omstilling.
Personlige egenskaper
 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og ha evne til å skape engasjement.
 • Du må være interessert i mennesker og evne å tilrettelegge for ulike behov.
 • Du må ha pågangsmot og gjennomføringsevne.
 • Du må være nytenkende, endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår.
 • Du kan tenke helhetlig og strategisk.
 • Du er kreativ og analytisk.
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.
 • Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211), fra kr 700 000 - kr 900 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

  Generelt:
  Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

  Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Søknadsfrist: 01.05.2019

Spørsmål om stillingen:

Kontaktperson: Per Helge Rise
Stillingstittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 974 34 454