Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Seksjonsoverlege - onkologi

Offentlig forvaltning

Medisinsk avdeling har ledig fast stilling som seksjonsoverlege i onkologi ved Kreftseksjonen. 

Bærum sykehus har lokalfunksjon for nærmere 200.000 mennesker i Asker- og Bærum kommune.  Avdelingen har seksjoner for samtlige indremedisinske grenspesialiteter, inkludert seksjoner for kreftbehandling, akuttmottak, palliasjon, forebyggende medisin samt seksjon for sosionomtjeneste, ergoterapi og fysioterapi.  Avdelingen har i alt 560 ansatte, derav rundt 115 leger. Det innlegges rundt 10.500 pasienter per år og det utføres ca. 48.000 polikliniske konsultasjoner, hvorav ca. 8.500 konsultasjoner/behandlinger på kreftseksjonen.
 
Kreftseksjonen er organisert under Medisinsk avdeling og består av 6 overleger og 2 LIS. Seksjonens aktiviteter er per i dag hovedsakelig poliklinisk dagarbeid med stort fokus på tverrfaglig tilnærming og høy faglig kvalitet i klinisk arbeid. Onkologer ved kreftseksjonen gir behandling til pasienter med brystkreft, gastrointestinal kreft, urologisk kreft, lungekreft, melanom, lymfom og kreft i sentralnervesystemet. Seksjonen samarbeider tett med seksjon for blodsykdommer og palliativt team på Bærum sykehus og med Kreftseksjonen på Drammen sykehus.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og videreutvikle seksjonen i samarbeid med avdelingssykepleier
 • Medisinskfaglig ansvar for kreftbehandling
 • Utføre overlegeoppgaver inkl klinisk virksomhet som onkolog
 • Personalansvar for øvrige leger ved seksjonen
 • Resultatansvar ihht seksjonens budsjett
 • Delta i avdelingens lederteam
 • Bidra til utvikling av forskningsaktivitet
 • Videreutvikle samarbeid med øvrige kreftseksjoner i Vestre Viken (Drammen og Ringerike)
 • Videreføre arbeid med digital oppfølging
 • Bidra til videreutvikling av forbedringsarbeid 

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i onkologi
 • Lege med norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Kompetanse innen forskning eller forbedringsarbeid vil bli vektlagt 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å tenke helhetlig  
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Evne til å kommunisere og samarbeide godt
 • Kunnskapssøkende
 • Erfaring innen ledelse og administrative verv er en fordel
 • Fleksibel og arbeidsom
 • Erfaring med å arbeide i team ses som en fordel

Vi tilbyr:

 •  Et spennende og utfordrende fagområde
 •  Gode kollegaer og godt samarbeid