Detaljer


Seksjonsleder Medisinsk tekniske tjenester

Virksomhetsområde IKT-T består av seks avdelinger, hvor Spesialtjenester er en avdeling med ansvar for Medisinsk tekniske tjenester, prehospitale tjenester, lokale tjenester, tjenester til forskning og interne IKT-tjenester.

Bruken av IKT løsninger tilknyttet medisinsk teknisk utstyr i sykehusene øker, og vil være et vekstområde i regionen i årene som kommer. Seksjonen Medisinsk tekniske tjenester  håndterer nyetableringer og endringer av disse løsningene på vegne av Sykehuspartner. Seksjonen har ansvar for å etablere nye, og utføre endringer på eksisterende løsninger integrert med Medisinsk teknisk utstyr på sykehusene. Seksjonen skal forberede overlevering av løsningene til forvaltningsapparatene Sykehusene og Sykehuspartner. Seksjonen får også ansvaret for å videreutvikle nødvendige prosesser og samarbeid med medisinsk teknisk miljø ved sykehusene.

Arbeidsoppgaver
 • Utvikle seksjonens leveransekraft gjennom kontinuerlig forbedring
 • Bidra aktivt i den strategiske utviklingen av fagområdet i regionen og i avdelingen
 • Utvikle styringsstrukturen i seksjonen og planleggingen av arbeidet
 • Budsjett-, risikostyrings- og personalansvar for seksjonen
 • Sette mål for og utvikle seksjonens medarbeidere
Kvalifikasjoner
 • Ledererfaring fra større, komplekse IKT organisasjoner
 • Kunnskap og erfaring med ITIL/ITSM
 • Ledererfaring med personalansvar
 • Prosjektledererfaring
 • Kunnskap om og innsikt i samspillet mellom teknologi og forretning
Personlige egenskaper
 • Evne til å skape gode relasjoner
 • Strategisk og forutseende
 • Tydelig i kommunikasjonen kombinert med empati og tilstedeværelse
 • Resultat- og løsningsorientert med god gjennomføringsevne
 • Utviklingsorientert
 • Utpreget grad av serviceinnstilling og en analytisk og strukturert arbeidsform
 • Evne til å drive seg selv i arbeidet
 • Gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • En utfordrende stilling i et spennende fagmiljø i vekst og med høy kompetanse Interessante, utviklende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Lokaler i nær tilknytning til offentlig kommunikasjon
 • Lønn etter avtale

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli
offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.