Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Seksjonsleder Døgn B

Offentlig forvaltning

Vi søker en engasjert og målbevisst seksjonsleder, som vil være med på å lede og videreutvikle et spennende og fremtidsrettet fagmiljø.

Vi er midt inne i en vekst i eldrebefolkningen, som savner sidestykke i menneskets historie, og vi trenger å utvikle og tilpasse spesialisthelsetjenestens tilbud til denne gruppen, som ofte har komplekse og sammensatte problemstillinger. Alderspsykiatri er et spesialisert fagfelt på sykehusnivå som har til oppgave å utrede, diagnostisere og behandle pasienter med aldersrelaterte psykiske lidelser, og vi tilstreber å ha et helhetlig perspektiv på den enkelte pasient med fokus på psykiske- såvel som somatiske faktorer.  Avdelingen legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid, både internt i avdelingen og med andre deler av helsetjenesten.  Vi legger også stor vekt på samarbeidet med pasienter og pårørende, og vi har som mål å bidra til bedre livskvalitet. 

Se for øvrig denne filmen: https://youtu.be/zWxIxrq9mA4 

Leder for Døgn B vil ha ansvar for å lede, samordne og utvikle det faglige tilbudet til våre pasienter i samarbeid med andre ledere og øvrig personale.  Det er også behov for å bidra til utvikling av strategier i forhold til en økende eldrebefolkning med endrede behov for helsetjenester, ikke minst i tilknytning til planlegging av nybygg for samling av sykehusbasert psykisk helsevern sammen med det somatiske sykehuset i Lørenskog, som er under planlegging.

Døgn B har 14 døgnsenger, hvorav 2 skjermingsplasser, og er godkjent for tvungent psykisk helsevern.  Enheten ha totalt 30,5 stillinger, inkludert seksjonsleder og en merkantil ressurs. Avdelingen består totalt av en poliklinikk med 20 behandlerårsverk og to døgnseksjoner med til sammen 23 døgnplasser, og har ca 190 planlagte utskrivelser pr år. Det er et tett samarbeid mellom seksjonene.

Avdelingen er midlertidig lokalisert på Skytta i Nittedal, med kort reisevei fra Oslo sentrum, og er planlagt samlokalisert med øvrig sykehusbasert psykisk helsevern i nybygg på Nordbyhagen i Lørenskog i 2030-31. Seksjonsleder rapporterer til avdelingsleder og inngår i avdelingens lederteam.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

 • Totalansvar for seksjonen med budsjett-, resultat- og personalansvar
 • Ansvar for strategisk utviklingsarbeid i tråd med avdelingens og helseforetakets mål, herunder stimulere til bidrag til avdelingens forskningsaktivitet 
 • Bidra til måloppnåelse og godt samarbeid i avdelingen 

Kvalifikasjoner:

 • God faglig innsikt i psykisk helsevern, helst på spesialistnivå
 • Erfaring fra døgndrift
 • Ledererfaring og/eller -utdanning er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Målbevisst og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Inkluderende
 • Evne til å stimulere til tverrfaglig samarbeid
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • Et spennende, flerkulturelt og fremtidsrettet fag- og arbeidsmiljø
 • Systematisk lederutvikling både i helseforetaket og i avdelingen
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, kino-/teaterbilletter m.m.
 • Bedriftsidrettslag med variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass 
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag